Algemene Ledenvergadering en Jaarvergaderingen Afdelingen

Het Dagelijks Algemeen Bestuur heeft gezien de huidige corona perikelen besloten de Algemene Ledenvergadering en de Jaarvergaderingen van de afdelingen tot nader order uit te stellen.

Vooralsnog zien wij geen mogelijkheden deze vergaderingen te houden in ons clubgebouw op het Zoutendijk.
Er wordt nog onderzocht of dat op een goede manier extern gerealiseerd kan worden.

Hier komen we op korte termijn terug.

Blijf gezond
Namens DAB Avanti Wilskracht
Bennie Nijhuis Algemeen Secretaris