Algemene Ledenvergadering Voorjaar

Normaliter wordt in juni van elk jaar de Voorjaarsvergadering gehouden.
Daarin worden de financiele begrotingen voor het nieuwe seizoen 2020/2021 behandeld.
Dit voor alle afdelingen en Algemeen/kantine.

Deze vergadering wordt tot nader order uitgesteld.
O.a. op grond van de noodverordening kan deze vergadering nog niet plaats vinden.