MEDEDELINGEN INZAKE CORONA

Gebruik Clubgebouw

Er zijn verzoeken binnen gekomen om de vergaderruimtes in ons Clubgebouw te gebruiken voor vergaderingen/bijeenkomsten.
Dit is echter niet mogelijk.
Ons Clubgebouw mag niet eerder weer worden gebruikt na goedkeuring en toestemming van de Veiligheidsregio Twente.

In de noodverordening worden m.n. kantines genoemd. Bij misbruik worden zware boetes geheven.
Wellicht dat er na 20 mei a.s. wat versoepelingen in de regeling ontstaan.

Wachten we af.

Sportvelden en binnenaccomodaties

Dinsdagavond 21 april j.l. heeft de regering aangegeven dat de jeugd tot en met 12 jaar de mogelijkheden te geven in groepsverband weer te gaan sporten/trainen.
Wat dit voor AW inhoudt weten we nog niet; hierover zal overleg plaats vinden met de Gemeente Enschede c.q. Sportaal.

Zodra wij inhoudelijk meer weten hoort u van ons.

Wordt vervolgd.

BLIJF GEZOND

Namens DAB en Beheerscommissie Avanti Wilskracht