Jan Olthof benoemd tot lid van Verdienste

Een vrijwilliger op de achtergrond. Die in de jaren 70 meehielp het Weekendkamp op te richten, waar zovelen plezier aan hadden en hebben. Een jeugd- en seniorenleider. Toch vooral het vriendelijke gezicht achter de bar, dat bij menig lid de bestelling opneemt. Daarom een diepe buiging namens bestuurs- en kaderleden voor

JAN OLTHOF

Algemeenvoorzitter Barry Siero benoemde Jan – na instemming van de voorzitters van de afdelingen op de algemeenbestuursvergadering van 2 december 2019 – tot LID VAN VERDIENSTE van Avanti Wilskracht, tijdens de bedankavond van de barvrijwilligers op vrijdagavond 20 december 2019.

En hoe verdiend! Jan werd in 1948 lid van Avanti Wilskracht; is daarmee één van de oudste leden. Nam in 1973 deelname in de Oudercommissie. Een groep die het toenmalige Jeugdbestuur ondersteunde. Deze commissie nam het op zich om het Weekendkamp voor het eerste te organiseren. In datzelfde jaar kwam Jan uit als leider van de D3 en hij zou daaropvolgend vele leiderschappen vervullen – bij zowel jeugd als senioren.

Jan zette zich in voor de Lotto en de Toto binnen de club, dat behoorlijk wat geld opleverde voor de vereniging. Hij was daarbij ook een persoon die als lid van het Jeugdbestuur in 1982 het 50-jarig jubileum van de Jeugd mede-realiseerde.

lid van verdiensteToch zal Jan voor de huidige leden bekend staan als de sympathieke man achter het schap. Voorheen vast op de maandagavond, als de vrijwilliger die de vergaderende bestuurs- en kaderleden een versnapering verzorgde, maar vooral nu van de zaterdagmiddag. Waar hij als tachtigjarige blijft genieten van de wedstrijdmiddagen binnen de club.

Vrijdagavond is mooi, zeker de 20ste van december in 2019. Na het moment van benoeming door de algemeenvoorzitter geeft algemeensecretaris Bennie Nijhuis Jan de hand – Jan was in de jaren negentig leider van het seniorenelftal van Bennie. De algemeensecretaris feliciteert en zegt: “Leider! Van harte proficiat.”

Jan lacht.