Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw op Het Zoutendijk.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Inkomend/Uitgaand Post
 3. Notulen vorige jaarvergaderingen november 2018
 4. Mededelingen
 5. Bestuursverkiezingen
 6. Jaarverslagen afdelingen
 7. Jaarverslag verenigingsmanager
 8. Financieel Jaarverslag
 9. Verslag Kascontrole commissie
 10. Evaluatie invoering rookbeleid
 11. Beleidszaken
 12. Toevoeging aan huishoudelijk reglement
 13. Nominaties Jaap Goosen Memorial
 14. Noabersport / Intentieovereenkomst
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Wij hopen u te begroeten op de 18de!

Met sportieve groet,

Namens het Dagelijks Algemeen Bestuur

Bennie Nijhuis

Algemeen Secretaris
RK Omnisportvereniging Avanti Wilskracht