Algemene Ledenvergadering Voorjaar

De ALV Voorjaar is definitief vastgesteld op dinsdag 18 juni a.s.
In deze vergadering worden de begrotingen van de afdelingen en algemeen gepresenteerd.
Betreft de begrotingen voor het komende seizoen 2019/2020.
Aanvang om 20.00 uur in ons Clubgebouw op het Zoutendijk.

Tot de 18e juni.