Renate Vreriks benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is Renate Vreriks op voordracht van het Gym-Streetdance bestuur en het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van verdienste.
Ze werd toegesproken door Mariska Letteboer van de afdeling Gym-Streetdance en Barry Siero, onze algemeen voorzitter.

Renate Vreriks komt deze benoeming toe voor haar vele werk voor Avanti Wilskracht als vrijwilligster en m.n. voor het 18 jaar lang voorzitter zijn van de afdeling Gym-Streetdance. In deze functie maakte ze ook deel uit van Algemeen Bestuur.