Jaarverslag verenigingsmanager 2018

Vorig jaar was mijn eerste jaar als verenigingsmanager van deze mooie vereniging. Na de eerste maanden de tijd genomen te hebben om feeling te krijgen met de mensen binnen de club, de heersende afspraken en vaststaande structuren binnen de club, heb ik het tweede jaar ingezet op datgene wat goed is in stand houden en datgene waar verbetermogelijkheden zijn, deze ook daadwerkelijk te verbeteren. Dat ik daarbij afhankelijk ben van het meedenken en meewerken van de vele vrijwilligers binnen de vereniging is voor mij nog steeds erg duidelijk. Het doet me goed dat ik de kennis, ervaring en het enthousiasme van deze mensen kan inzetten bij het uitoefenen van mijn functie als verenigingsmanager.

Als ik terugkijk op het jaar 2018 wil een aantal behaalde resultaten op een rij zetten:

  • De schoonmaak van sporthal de Brug is in 2017 beheer gekomen bij Avanti. Wiebe Jongsma heeft een dienstverband gekregen en richt zich op de schoonmaak in de Brug, samen met een aantal andere personen uit de ‘Avanti-school’. Deze groep breidt zich geleidelijk steeds meer uit, mede door de prettige samenwerking met het Noaberhuus.
  • Op moment van schrijven stuur ik dagelijks in totaal 22 vrijwilligers aan, de zogenaamde klim-oppers, participanten, maar ik zie eigenlijk als medewerkers. Ze verrichten wekelijks zo’n 200 uur vrijwilligerswerk. Dit is een forse toename ten opzichte van vorig jaar. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd om deze groep weer te laten groeien, nadat er in 2017 maar liefst 8 vrijwilligers doorgestroomd waren naar reguliere arbeid. In 2018 waren dit er 3, waarvan we ook een mooie uitstroombonus hebben ontvangen vanuit gemeente Enschede. Vorig jaar heb ik tijdens de ALV aangegeven dat we ook dagbestedingsplekken gaan aanbieden. In 2018 heeft dit ons als vereniging een mooie bijdrage opgeleverd. Leuk om te vermelden is dat twee van onze vrijwilligers op dit moment weer een studie oppakken binnen het ROC en dat we dit schooljaar 2 stagiaires vanuit het speciaal onderwijs een stageplek bieden. Ook op deze manier proberen we mensen een vervolgstap te bieden in hun leven;
  • Verder ben ik het afgelopen jaar weer bezig geweest met het organiseren van evenementen/activiteiten in en rondom het sportpark. Dit is gedaan in samenwerking met ROC-studenten, basisscholen, supportersvereniging en/of de betreffende afdeling van Avanti Wilskracht, denk aan: Fifa-toernooi, pubquiz, Wandeldriedaagse, Koningsspelen, Tiroler zes-kamp, Burendag en de zeer goed verlopen seizoensafsluiting waar een mooie combinatie gemaakt is met de Rabo Zomeravondloop.
  • We hebben gezamenlijk met FC Twente het project Scoren in de Wijk gefaciliteerd op onze accommodatie. Naast dat dit voor ons als vereniging geld heeft opgeleverd, zijn er ook een tweetal personen blijven plakken als vrijwilliger. De groep uit Dolphia heeft daarnaast tijdens de Wandeldriedaagse van Enschede een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel, Kirstens Kopgroep.
  • Ik kan ook concluderen dat de samenwerking met het ROC Sport en Bewegen is geïntensiveerd. Naast de 2 4-jaars studenten die hier hun afstudeerstage lopen, bieden we op vrijdag plek aan een klas 3e jaars studenten Sport en Bewegen. Ze doen ervaring op in het verzorgen van gymlessen op de basisscholen en de organisatie van activiteiten/evenementen binnen Avanti Wilskracht. Het verhuren van de vergaderzaal levert daarnaast nog een mooie structurele bijdrage op.
  • Een aantal nieuwe activiteiten die doordeweeks en overdag plaats vinden op sportpark Zoutendijk: Alifa met een meidengroep op de maandag, we proberen soep te verkopen doordeweeks en in het weekend en het bridgen dat het 2e seizoen ingaat;
  • Ook zijn we bezig geweest met het verder verduurzamen van de accommodatie, onder meer door LED-verlichting te plaatsen in en rondom het clubgebouw en de kleedkamers;
  • Verder hebben we met onze activiteiten op verschillende manieren externe geldstromen binnen gehaald, denk daarbij aan de subsidie voor de combinatiefunctionaris, het meewerken aan Burendag, NLDoet en het projectleiderschap van Noabersport.
  • Het project Noabersport heeft tot op heden onder andere de organisatie van het LifeGoals-festival opgeleverd. Daarnaast is de samenwerking met de Noaberverenigingen versterkt.

Nogmaals dank voor het meedenken en meewerken. Op naar een mooi en succesvol 2019!