Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2018

Langs deze weg nodigen wij u uit voor de  Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 2018.
Deze zal plaatsvinden op maandag 19 februari 2018 om 20.00 uur in ons clubgebouw op Het Zoutendijk.

De concept-statuten liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de kantine.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Inkomend/Uitgaand
  3. Notulen vorige jaarvergadering 
  4. Stemming inzake acceptatie van de concept-statuten
  5. Rondvraag
  6. Sluiting

Wij hopen u te begroeten op de 19e!

Met sportieve groet,

Namens het Dagelijks Algemeen Bestuur
Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

Bennie Nijhuis
Algemeen Secretaris