Laatste nieuws

 

SponsorKliks "ontvang je aankoopbedrag terug"

Beste leden/supporters van Avanti Wilskracht Supportersvereniging,

SponsorKliks is de winactie "ontvang je aankoopbedrag terug" gestart. 
Hiermee maak je kans op je aankoopbedrag retour (tot maximaal € 250 per bestelling).

SponsorKliks verloot deze 4 keer. Hoe meer bestellingen je instuurt des te meer kans je maakt om je aankoopbedrag (of zelfs aankoopbedragen) terug te krijgen.
Daarnaast maakt Avanti Wilskracht Supportersvereniging ook nog eens kans op een sponsorbedrag van maar liefst € 1000,--! 

Hoe meer mensen er meedoen, hoe groter de kans voor Avanti Wilskracht Supportersvereniging wordt om dit mooie bedrag te winnen...De actie is van 1 november tot en met 31 december 2019.
Bekijk hier de voorwaarden van de actie.

Alvast bedankt namens het Bestuur van Avanti Wilskracht Supportersvereniging

bestelknopactie sk

NOMINATIES JAAP GOOSEN MEMORIAL INDIENEN

Op de algemene jaarvergadering van maandag 18 november a.s. kan een ieder weer zijn of haar nominatie voor de Jaap Goosen memorial indienen.
Indienen kan door IEDER lid van Avanti W. In je voordracht aangeven waarom je iemand kandidaat stelt voor deze onderscheiding.

Wie kunnen genomineerd worden, iedereen die zich in het afgelopen jaar op een bijzondere manier heeft ingezet voor de vereniging. Dat kan een lid zijn , een vrijwilliger , een bestuurs- of commissielid , een team.
Op de nieuwjaarsreceptie van zaterdag 4 januari zal dan bekend worden gemaakt  wie de opvolger wordt van Bennie Nijhuis.

JAAP GOOSEN MEMORIAL

Ieder jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Avanti Wilskracht de Jaap Goosen memorial uitgereikt.
 
In september 1997 is Jaap na een verkeersongeval plotseling op 47 jarige leeftijd overleden. Hij is zoals velen begonnen als voetballer. Nadat hij in de senioren was beland is hij heel veel werk verzet binnen de jeugdcommissie. In het begin was hij jeugdleider, maar zijn capaciteiten bleven niet onopgemerkt en al snel nam hij zitting in het jeugdbestuur. Daar heeft hij de functie van secretaris en voorzitter bekleed. Vanuit de jeugd is hij toegetreden tot het algemeen bestuur met als functie secretaris. Een functie die hij op het moment van zijn overlijden nog steeds uitoefende.
 
Door het algemeen bestuur is destijds besloten om ter herinnering aan Jaap iets blijvends gecreëerd moest worden binnen de omni sportvereniging. Besloten is toen om jaarlijks dat lid – dat team – die groep van leden met de Jaap Goosen memorial te vereren die in dat jaar zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt voor de vereniging. Hoe gaat dit in zijn werk.
 
Alle leden – besturen – teams kunnen tijdens de algemene jaarvergadering een nominatie indienen. Deze nominatie moet gemotiveerd worden waarom deze is ingediend.
Nominaties kunnen in een gesloten envelop zonder vermelding van de afzender bij het algemeen bestuur worden ingeleverd.
Het algemeen bestuur geeft tijdens de vergadering de nominaties ongezien door aan de voorzitter van de commissie die is belast met het aanwijzen van de winnaar. Deze commissie bestaat uit leden van verdienste c.q. ere leden van diverse afdelingen van Avanti Wilskracht. Zij overleggen wie de memorial dat jaar in ontvangst mag nemen. De bekendmaking hiervan is dan tijdens de nieuwjaarsreceptie altijd de eerste zaterdag in het nieuwe jaar. Zaterdag 4 januari 2020 zal dan ook voor de 22e keer de bokaal worden uitgereikt. Mocht u niet op de jaarvergadering van 18 november a.s. aanwezig kunnen zijn mag de nominatie ook in de postbus (in de hal van het clublokaal) van de algemeen secretaris worden gedeponeerd. Of en dat kan ook insturen per post naar Postbus 6390, 7503 GK Enschede. Wel graag op de envelop vermelden nominatie Jaap Goosen memorial. 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

De ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 18 november 2019 om 20.00 uur in ons clubgebouw op Het Zoutendijk.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening
 2. Inkomend/Uitgaand Post
 3. Notulen vorige jaarvergaderingen november 2018
 4. Mededelingen
 5. Bestuursverkiezingen
 6. Jaarverslagen afdelingen
 7. Jaarverslag verenigingsmanager
 8. Financieel Jaarverslag
 9. Verslag Kascontrole commissie
 10. Evaluatie invoering rookbeleid
 11. Beleidszaken
 12. Toevoeging aan huishoudelijk reglement
 13. Nominaties Jaap Goosen Memorial
 14. Noabersport / Intentieovereenkomst
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Wij hopen u te begroeten op de 18de!

Met sportieve groet,

Namens het Dagelijks Algemeen Bestuur

Bennie Nijhuis

Algemeen Secretaris
RK Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

Militaire invasie bij Avanti Wilskracht

Woensdag 25 en donderdag 26 september vond er een militaire invasie plaats bij Avanti Wilskracht.

Bezoekers van sportpark 't Zoutendijk zullen in eerste instantie wat verbaasd opgekeken hebben toen ze de militaire ziekenauto's op de parkeerplaats zagen staan. De Koninklijke Landmacht heeft het sportpark ingezet om gesimuleerde casussen uit te gaan voeren. De militairen hebben de nacht van woensdag op donderdag door gebracht op de parkeerplaats, iets wat veel bekijks heeft opgeleverd.

In samenwerking met de basisscholen OBS de Esmarke en Schateiland hebben veel basisschoolkinderen informatie gekregen over de oefening en de werkzaamheden die de militairen normaliter uitvoeren.

Bingo

Ook het komende seizoen worden er weer diverse bingo avonden gehouden.
Al deze avonden beginnen om 20.00 uur en zijn vanzelfsprekend in het clublokaal op het Zoutendijk.

De eerstvolgende bingo avond is op zaterdag 30 november a.s.

De andere data zijn 21 dec - 25 jan - 22 febr - 28 maart en 25 april.
 Zoals gebruikelijk zijn deze avonden open voor een ieder die graag bingo wil spelen.

90-JAAR AVANTI WILSKRACHT

We zijn begonnen. Het zat er aan te komen: een Jubileum! In 2020 tikt Avanti Wilskracht de 90 aan. Dat hoort gevierd! Vandaar dat er in opdracht van het Dagelijks Algemeen Bestuur een comité in het leven is geroepen: Jubileumcomité AW2020!

In februari van dit jaar is het Comité voor de eerste maal bij elkaar gekomen. Een aantal enthousiaste vrijwilligers brainstormde over plannen voor het komende jubeljaar. Al vrij vroeg werd besloten dat de nieuwjaarsreceptie van 2020 op 4 januari het Jubileum zal inluiden. Dit betekent dat de nieuwjaarsborrel – eenmalig – anders zal verlopen dan de leden gewend zijn. In deze periode wordt er gewerkt naar het hoogtepunt: 27 juni 2020. Op die dag vindt Avanti Zaterdag plaats. Vol feestelijkheden met een geweldig eindfeest! In de maanden daartussen zullen er meerdere jubileumactiviteiten worden gehouden.
Met frisse moed en hoopvolle verwachtingen bestaat het Comité momenteel uit de volgende personen:

 • Jan Riedeman
 • Berto Reuvers
 • Ferry Frek
 • Rick van der Veen
 • Eugene Laarhuis
 • Lorette Bosch  
 • Angela Bosman
 • Miranda Damhuis
 • Marja in het Veld
 • Anne Lamers
 • Thomas Nijenhuis

Zoals te lezen een mooie mix van verenigingsmensen! Houd de media van Avanti Wilskracht in de gaten, want de eerste acties zullen spoedig komen. Voor wie ideeën heeft of mee wil denken, kan mailen: comiteaw2020@avantiwilskracht.nl
We maken er een geweldig jubeljaar van!!!!

Enschedese voetbalverenigingen ondertekenen manifest “ voetbal met plezier”

Een mooie avond; anders kan het niet genoemd worden! Woensdagavond 11 september 2019 maakten de Enschedese voetbalverenigingen, de SEO, de FEV, de KNVB en FC Twente een statement. Een statement tegen geweld op de voetbalvelden en voor een plezierig voetbalklimaat!

Vorig jaar kwamen de Enschedese voetbalverenigingen meerdere malen negatief in de media. Er was geweld en de clubs buiten Enschede hadden geregeld aangegeven niet tegen Enschedese clubs te willen voetballen. Voordat dit in de media verscheen, had de FEV hier al een aandachtspunt van gemaakt. Vorig jaar herfst pakte de FEV en de aangesloten clubs door.

Er werd een werkgroep samengesteld die moest werken naar een oplossing. Een compacte samenwerking van clubs vormden de werkgroep. Ook Avanti Wilskracht nam verantwoordelijkheid. Namens onze Vereniging nam vicevoorzitter Thomas Nijenhuis zitting in de werkgroep.

Een aantal sessies, waaronder een paar in onze kantine, leidde tot het opstellen van een Manifest (lees hier). Een Manifest waar de Enschedese voetbalverenigingen afstand nemen van geweld en intimidatie in de amateurvoetbalwereld. Verder onderschrijft het Manifest een aantal gerichte punten waar de verenigingen mee aan de bak kunnen voor een beter sportklimaat in Enschede.

Naar lang werken was het woensdagavond dan zover, de clubs kwamen bij elkaar in de Grolsch Veste en ondertekenden het Manifest. De werkgroep had de verenigingen verzocht om een bestuurslid, een technisch kaderlid, een scheidsrechter en een speler als afvaardiging per club te sturen. Namens Avanti waren dit respectievelijk Thomas Nijenhuis, Jan de Vries, Bas Riedeman en Jasper Rademaker.

Avanti Wilskracht is trots dat het mee heeft mogen werken aan dit geweldige statement en zal haar uiterste best doen om de belofte die – door het ondertekenen van het Manifest – gemaakt is, na te leven.
Voor meer info zie het verslag dat RTV Oost maakt.

20190911 213304a

INVOERING ROKERSBELEID

Met ingang van 1 september 2019 wordt het aktieplan roken/niet roken definitief ingevoerd op het Zoutendijk bij Avanti Wilskracht.
Dit conform het besluit van de ALV.

Het houdt het navolgende in:

 • er wordt een rokerszone ingericht
 • langs de velden wordt er niet meer gerookt
 • in en naast het kleedgebouw en onder de overkapping in het kleedgebouw wordt er niet meer gerookt
 • de rokerszone is het terras ten zuiden van het Clubgebouw vanaf de poort en tot aan de overkapping vast aan het kleedgebouw en de zijkant van de kantine rechts (vanaf terras gezien) tot aan de zij-ingang bij de keuken
 • de hal en overkapping aan de linkerzijde (vanaf terras gezien) is rookvrij
 • trainers/coaches/leiders dienen voor/tijdens en na de training en wedstrijden niet te roken in het bijzijn van kinderen
 • op zaterdagen wordt er tot 17.00 uur op het gehele Zoutendijk niet gerookt
 • op het terrasmeubilair worden mobiele asbakken geplaatst
 • het rookbeleid wordt mede zichtbaar gemaakt bij de ingangen van het Zoutendijk en op de website

Haringhappen voor St. Vincentius Glanerbrug

Bij Avanti Wilskracht waren ze toe aan een ‘uitje’. Letterlijk en figuurlijk! De 1e Haringparty georganiseerd door de sponsorcie. was een succes en wordt jaarlijks op de agenda gezet! Bart Nijhuis, goed bezig in zijn rol als veilingmeester wist drie mooie prijzen, waaronder een vaatje nieuwe haring, voor € 2000,— onder de sponsoren af te slaan! Binnenkort wordt het gehele bedrag overhandigd aan Gerard Olde Benneker, voorzitter van de Stichting!

De Seizoensafsluiting 2019

Zaterdag 22 juni was het dan eindelijk zover! De dag begon vroeg voor de Mini’s. Zij hebben meegedaan aan een leuke en leerzame voetbaltraining! De warming-up was op de stormbaan die aanwezig was deze dag. Een super begin van de training natuurlijk. Na de vele technische oefeningen en mooie duels waren de Mini’s klaar. Een lekker bekertje ranja achteraf en weer zo snel mogelijk de stormbaan op. Rond half 12 in de ochtend kwam het eerste team aan op het complex van Avanti Wilskracht voor de ouder tegen kind wedstrijden. Deze wedstrijden duurden tot circa drie uur in de middag. Er zijn mooie doelpunten en acties gemaakt, dit was erg leuk om te zien. Een aantal teams gingen na de ouder tegen kind wedstrijd barbecueën. Ook dit jaar was het weer een succes. De sfeer was goed en het was erg gezellig.

Tijdens het barbecueën was er de mogelijkheid om te voetgolven. Het parcours is meerdere malen afgelegd door de jeugd. Ze waren ontzettend snel en lieten de traptechniek die ze in huis hadden aan elkaar zien. Om 17:30 kwamen de eerste fanatiekelingen voor de RABOZOMERAVONDLOOP al binnen stromen om zich aan te melden. De loop ging 19:00 van start! Wat nog meer van start ging om 19:00 was het Beach By Night toernooi in de beachbak van Avanti Wilskracht. Er deden zes fanatieke teams mee die gestreden hebben om de 1e plek en natuurlijk de trofee. Toen de Beach By Night aan de gang was kwamen de eerste lopers van de RABOZOMERAVONDLOOP alweer over de finish. Er werden mooie prestaties neergezet. Dit gold ook voor de Beach By Night, het niveau lag hoog en er werden sportieve wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking was het tijd voor het eindfeest! Het weer was goed, dit zorgde ervoor dat iedereen lekker in de buitenlucht kon genieten van zijn of haar drankje. Het eindfeest duurde tot in de late uurtjes waarbij de DJ zorgde voor heerlijke muziek.

Al met al weer een geslaagde Seizoensafsluiting op het complex van Avanti Wilskracht. Ook volgend jaar hopen we weer op veel lachende en enthousiaste gezichten!

Foto's Seizoensafsluiting
Foto's RaboZomerloop

NK in Ahoy Rotterdam

Wat een dag was het. We hebben het over zondag 23 juni.
Een prachtige, zonnige, warme dag en AW Streetdance neemt deel aan het NK in Ahoy Rotterdam.
Twee selectieteams gaan ervoor!
Benieuwd of we in de prijzen zijn gevallen?
Lees dan gauw verder.....

De dag begint al vroeg. Want om 7.00 uur vertrekt de bus vanaf het parkeerterrein bij Avanti. 
Off Limits is de groep dansers die uitkomt in de categorie van 14 t/m 17 jaar. Zij worden getraind door Lian van Geffen.
Om 10 uur begint voor hun de wedstrijd. En wat een concurrentie in deze categorie. Off Limits houdt zich prima staande en eindigt als zesde. 
Een resultaat om trots op te zijn!

In de categorie 11 t/m 13 jaar komen de dames en heer van Damn! uit. 
Lian van Geffen traint ook deze groep. 
Op het podium in Ahoy toonden zij, naast een mooie choreo ook energie, uitstraling en heel veel plezier.
Wat hebben zij geknald. Volgens de jury was het een supertof optreden.
Zij zijn dan ook TWEEDE geworden van Nederland!

Het is een hele mooie afsluiting van het dansseizoen.

Lijkt het jou ook leuk om te dansen bij AW Streetdance?
Je bent van harte welkom!
Kijk even op de website voor onze lestijden.
Je kunt vrijblijvend een aantal lessen meedoen.

De foto's zijn gemaakt door Sander ter Mors

Terugblik wandel 4-daagse van Glanerbrug

De Wandel 4-daagse van Glanerbrug zit er al weer op. En wij als organisatie kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement!

Dit jaar is door de organisatie een belangrijke wijziging doorgevoerd.
Waar in het verleden 3 dagen gewandeld werd, zijn dit jaar op 4 dagen afwisselende wandelroutes aangeboden.
Uit het aantal aanmeldingen is gebleken dat dit een goede zet geweest is, maar liefst 574 wandelaars hadden zich opgegeven.
Deze fanatieke wandelaars liepen - jong en oud - routes van 2,5/5/7,5/10 kilometer.
De routes voerden onder andere langs de Gronausestraat, treinstation Enschede Eschmarke en het Ecopark.
De door de Coop verzorgde flesjes water en appels werden positief ontvangen en zorgden voor verfrissing onderweg.

Na 4 dagen wandelen stonden bij de finish familieleden en buren klaar om de wandelaars met liefde te onthalen.
Het uitreiken van de felbegeerde medailles zorgde voor een grote glimlach.
Op het terras bij Avanti Wilskracht werd daarna nog lang nagepraat over de geslaagde editie van de Wandel 4-daagse van Glanerbrug.

Bekijk alle foto's:

Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 1
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 2
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 3
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 4

Het officiële jubileumboek FC Twente 50 jaar

Dit officiële jubileumboek is de complete en fascinerende weerslag van de roemruchte geschiedenis van de fusieclub uit Enschede. Door ernstige financiële en organisatorische sores wordt FC Twente gedwongen zijn vijftigjarig bestaan te vieren, de verschijning van het fraaie jubileumboek is echter een lichtpunt.

De trouwe supportersschare omarmt het boek dit alle hoogte- en dieptepunten van de clubgeschiedenis belicht. Met extra aandacht voor de clubiconen: van Abe Lenstra tot Helmuth Rahn, van René tot Willy van de Kerkgof, van Theo tot Boudewijn Pahlplatz en van Jan Jeuring tot Blaise N’Kufo.

Voor meer informatie vragen naar Hans Bloemsma, Remco Veenstra of Eddy Temmer
Boeken zijn te bestellen op onderstaand e-mail adres: fctwente50jaar@avantiwilskracht.nl

Prijs € 19,50 per boek

Koude Koningsspelen zorgen voor lachende gezichten

Daar waar de vorige Koningsspelen zich afspeelden onder subtropische temperaturen, was de editie van 2019 koud en guur. Het kwik kwam niet boven de 13 graden. Een koude wind zorgde ervoor dat de gevoelstemperatuur nog lager was. Dat dit de pret niet mocht drukken, was meteen vanaf het begin van de dag al te zien. De stemming kwam er opperbest in toen er rond kwart over 9 werd gestart met de koningsdans.

Onder begeleiding van een aantal studenten Sport en Bewegen (ROC van Twente) waren kinderen van groep 8 een aantal weken bezig geweest om deze dans te oefenen. Oefening baart kunst, de dans werd enthousiast en goed uitgevoerd voor alle deelnemende basisschoolleerlingen. Na de koningsdans werd er gestart met het sport- en spelparcours. Bijna 800 leerlingen van Schateiland, OBS de Esmarke, KDV Dolfijn en Kinderopvang Pino hebben verschillende spelvormen gedaan. Van Siamese Tweelingvoetbal tot Dobbelsteenestafette, alles werd uit de kast gehaald om er een leuke dag van te maken. Begeleiders van het ROC en het Twents Carmel College zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid.

Tussen de activiteiten door was er de mogelijkheid om een klassenfoto te maken, om ranja te drinken en een lekker stuk fruit te eten. Rond half 12 was de laatste ronde van het spellencircuit afgelopen en werden er ijsjes uitgedeeld. Het fruit en de ijsjes zijn mogelijk gemaakt door de vestiging van Coop Glanerbrug. Door de fantastische medewerking van de medewerkers hebben alle kinderen kunnen genieten van fruit en ijs. Al met al zorgden de spellen en de versnaperingen ervoor dat de kinderen met een lach hun weekend ingingen.

Bekijk hier alle foto's.

Opbrengst Rabo Clubkas

Bedankt voor de stemmen! Het bedrag van de Rabobank zal de sport in de club versterken!

Vertrouwenscommissie (her)geïnstalleerd

De bezetting van de Vertrouwenscommissie is aangepast en nu dus weer op volle sterkte.

De bezetting is nu als volgt:
Johan Holtland
Olaf Roukens
Monique van Ulzen

Deze commissie is aanspreekbaar om ongewenst gedrag te melden naar medewerkers , leden en andere betrokkenen.
Op de algemene pagina van de website staat het protocol ongewenst gedrag vermeld.
De commissieleden staan hier ook vermeld onder het hoofd Vertrouwenscommissie.
De commissie is het best te benaderen via email: vertrouwenscommissie@avantiwilskracht.nl

Algemene Ledenvergadering Voorjaar

De ALV Voorjaar is definitief vastgesteld op dinsdag 18 juni a.s.
In deze vergadering worden de begrotingen van de afdelingen en algemeen gepresenteerd.
Betreft de begrotingen voor het komende seizoen 2019/2020.
Aanvang om 20.00 uur in ons Clubgebouw op het Zoutendijk.

Tot de 18e juni.

Project internet

Zoals vaste Zoutendijk-bezoekers vast en zeker al is opgevallen, zijn er afgelopen weken veel werkzaamheden verricht inzake internetaansluiting.
Onze eigen vrijwilligers hebben samen met Christiaan Kwakman vele meters kabel gelegd, Wife-versterkers aangesloten en overbodige kabels weg gehaald.
Uiteindelijk met één doel: Een stabiel en goed netwerk in en rondom het clubgebouw.

In onze beleving zijn we hierin geslaagd. Voor bezoekers is het WIFI-netwerk Avanti-gasten te gebruiken met het wachtwoord: bezoekersaw

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan graag contact opnemen met Joost Kock via verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl

Kastje naar de muur wint pubquiz 2019

Na enkele weken van voorbereiding vond op 8 februari de jaarlijkse pubquiz bij Avanti Wilskracht plaats.

11 teams met illustere namen als ‘de vedettes’, ‘de kale, de krullenbol en de dames’ en ‘de begionaatjes’ hadden zich vooraf aangemeld om elkaars kennis te testen. Op de avond zelf kwamen hier nog 4 teams bij wat resulteerde in een gezellig, drukke kantine. Quizmaster Rik zorgde ervoor dat de avond in goede banen geleid werd. De diversiteit in vragen leidde tot veel hoofdbrekens bij de deelnemers. Tijdens de puntentelling in de pauzes bleek al dat het een gewaagde strijd zou worden tussen een 4-tal teams. Na de muziekronde – waar hartstochtelijk werd meegezongen – werd duidelijk dat ‘kastje naar de muur’ de meeste punten behaald had. Zij gingen er dan ook met de wisselbeker, de Avanti-bierglazen én de consumptiebonnen vandoor.

Gedurende de avond werd duidelijk dat FC Twente de voorsprong op de concurrenten had uitgebreid. Iets wat de feestvreugde binnen het clubgebouw nog verder vergrootte. De organisatie hoopt volgend jaar weer zoveel enthousiastelingen te mogen verwelkomen tijdens de pubquiz 2020!

DSC01591

DSC01592

 

FIFA-toernooi 2019 groot succes

Afgelopen zaterdag vond de 3e editie van het FIFA-toernooi plaats bij Avanti Wilskracht. Mede door de 50 aanmeldingen was het daarom gezellig druk in de kantine. De fanatieke gamers begonnen om 9 uur met de poule wedstrijden. Na een paar mooie wedstrijden gingen de nummers 1 en 2 door naar de knock-outfase van het toernooi. Elke winnaar kwam een ronde verder, de verliezer werd automatische uitgeschakeld.

Rond 14.00 uur werden de halve finale wedstrijden gespeeld. De troostfinale en finale werden daarna gespeeld op het grote scherm in de kantine. Onder luide aanmoedigingen en aanwijzingen van de toeschouwers waren dit twee fantastische wedstrijden. In de troostfinale speelde Maddox Agterbos met zijn Paris Saint-Germain tegen het FC Barcelona van Twan Kwaad. Twan trok uiteindelijk aan het langste eind en won deze wedstrijd met 2-1. De zinderende finale werd gespeeld tussen Sem Kuiper (Juventus) en Thijs Pit Boersma (Liverpool). Thijs maakte tijdens het toernooi veel indruk met zijn prachtige doelpunten. In de finale was hij echter niet opgewassen tegen Sem. Na een ruststand van 2-2, won Sem uiteindelijk met 4-3.

Sem ging er met de hoofprijs vandoor en mag ook nog deelnamen aan het speciale Rent’n Play kampioenschap én het Enschedees Kampioenschap.
Op naar volgend jaar!

Bekijk hier alle foto's.

Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2019

We gaan het samen gewoon doen!

We kijken terug op, sportief gezien, een mooi jaar, waarin de dames 1 handbal kampioen zijn geworden, en momenteel in de hoofdklasse spelen.

Bij voetbal zien we een herstel in het aantal leden, na licht ledenverlies in 2017, voor 2019 is de verwachting dat dit herstel zich verder doorzet, het eerste speelt mooi bovenin mee in een spannende 3e klasse, en heel veel jeugdleden spelen elke week met veel plezier hun wedstrijden.

Afdeling Fit& Actief groeit als kool, niet alleen in Glanerbrug maar ook in Enschede zuid steeds meer oudere leden bewegen meer en voelen zich daardoor fitter en gezonder, en vinden veel gezelligheid bij elkaar.

Bij Gymnastiek/streetdance loopt het allemaal op rolletjes, naast goede sportieve prestaties, is er een nieuwe voorzitter, en andere bestuursleden, die met hun passie er voor willen zorgen dat er zo optimaal mogelijk gesport kan worden.

De Loopgroep kan terugkijken op een enorm goede, succesvolle start van de RABO zomerloop die voor het eerst vorig jaar is gehouden. Zeer professioneel met een mooi deelnemersveld en de verwachting op een succesvol vervolg in 2019!

Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, zeker bij een grote vereniging als Avanti Wilskracht.

Als we niet oppassen kijken we alleen naar die zaken, die misgaan dus, en laten dit gevoel overheersen, terwijl er juist veel meer dingen er goed gaan.

Wat meer positivisme dus, en dat begint naar mijn bescheiden mening met begrip en respect voor elkaar.

Regelmatig bekijk ik filmpjes van het NOC/NSF of de KNVB die allemaal op ludieke wijze laten zien waar het fout gaat, we knikken dan allemaal heel begrijpend of lachen meewarig  om de herkenbare reacties tijdens sportmomenten, wedstrijden, trainingen enz.

Maar hoe bewust zijn we ons van ons eigen gedrag? Welk voorbeeld geven we onze jeugd? Hoeveel ruimte geven we elkaar om te kunnen zijn wie je bent?

Een groot stuk in de TC Tubantia over de toenemende agressie tijdens sportwedstrijden, met name voetbal, en verenigingen die liever niet meer tegen Enschedese verenigingen willen voetballen.

Samen kunnen we er voor zorgen om hier een ander beeld te geven, te laten zien dat we daar niet bij willen horen. Want dit heeft in mijn beleving niets met sport te maken, maar hoe erg is het nu werkelijk? Van hoeveel beeldvorming is hier sprake?

Als alles keurig netjes verloopt lezen we dit niet in de krant, dezelfde krant omschrijft de voetbalwedstrijden tussen Avanti Wilskracht, Eilermark en Sportlust als “burenruzie” , een term die nou niet direct voor positieve gedachten zorgt. Dus heb ik de betreffende journalist gevraagd om deze term niet meer te gebruiken, en vooral de vele mooie en goede momenten te benadrukken.

We gaan hem bouwen, die brug !

Het door Avanti Wilskracht gestarte initiatief NOABERSPORT , tussen ons en de naastgelegen sportverenigingen, TVG, Ons Clubje en GVV Eilermark gaat dit jaar echt vorm krijgen en wordt één van de 4 open sportterreinen/ ontmoetingsplekken van Enschede.

We hebben ruim een jaar allerlei besprekingen gehad, nu moeten we naar uitvoering, te beginnen met het samen bouwen van een brug tussen onze accommodatie en die van de naastgelegen sportverenigingen over de Ecozone. We willen dit samen gaan doen met onze klimoppers, Glanerbrug werkt, landschap Overijssel en natuurlijk de gemeente Enschede, zodat we visueel met elkaar verbonden zijn.

We zoeken op sommigen vakgebieden nog een aantal vrijwilligers, voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar Herman van Ommen.

Noabersport zal straks in een entiteit moeten worden neergezet bijvoorbeeld een stichting of een sport coöperatie, degene die hier behulpzaam in kan zijn mag zich bij mij of Herman melden!

We werken op dit moment aan het opzetten van een commissie innovatie en ontwikkeling, waarvoor al enkele mensen door het DAB zijn gevraagd, ook hiervoor geldt, denk je hierin wat te kunnen betekenen geef je dan op om hierin mee te denken!

Het doel van Noabersport is, naast één grote bruisende sportaccommodatie, er in de komende tijd voor te zorgen dat we hierdoor voldoende financiële middelen kunnen genereren om sport op lange termijn betaalbaar te kunnen houden en om van waarde te kunnen zijn voor onze directe omgeving, de mensen in Glanerbrug en Enschede-oost. Hier moet het om het welzijn van mensen gaan waarbij we ons steentje kunnen bijdragen voor diegene die het wat moeilijker hebben dan de gemiddelde Enschedeër. We willen graag een goede toekomst voor onze sportverenigingen, hier kunnen we samen met de Gemeente Enschede voor zorgen.

Bennie Nijhuis ontvangt Jaap Goosen-memorial

Aan Bennie Nijhuis werd de Jaap Goosen-memorial toegekend en uitgereikt.
Dit voor jarenlange inzet voor Avanti.

Bennie werd toegesproken door José Wessendorp – Goosen; zus van Jaap Goosen.
Door haar werd de motivatie voorgelezen en de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Momenteel is Bennie secretaris van het Algemeen Bestuur.

Renate Vreriks benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is Renate Vreriks op voordracht van het Gym-Streetdance bestuur en het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van verdienste.
Ze werd toegesproken door Mariska Letteboer van de afdeling Gym-Streetdance en Barry Siero, onze algemeen voorzitter.

Renate Vreriks komt deze benoeming toe voor haar vele werk voor Avanti Wilskracht als vrijwilligster en m.n. voor het 18 jaar lang voorzitter zijn van de afdeling Gym-Streetdance. In deze functie maakte ze ook deel uit van Algemeen Bestuur.

Kerstmarkt(en) Münster

Op woensdag 12 december organiseerde de sponsorcie. voor de vrouwen van onze sponsoren een bezoek aan de kerstmarkt(en) in Münster. Na ontvangst met koffie/thee/krentewegge vertrokken maar liefst 34 dames én 1 heer rond 11.00 uur naar de sfeervolle stad, shoppend naar mooie kerstcadeau’s!

Bij terugkomst wachtte een heerlijk stamppotbuffet. Rond 20.00 uur werd de geslaagde dag afgesloten onder positieve reacties. Zeker voor herhaling vatbaar!!

Avanti brengt u het licht!

In de donkere dagen voor kerst heeft Avanti Wilskracht zich samen met de Noabersportverenigingen aangemeld voor de Light it up Campagne.
Deze verlichtingscampagne heeft tot doel om bezoekers van sportverenigingen veilig van en naar het sportpark te laten gaan.
Zoals op de afbeelding te zien is, zijn er vanaf 4 december daarom gratis fietslichtjes te verkrijgen in de kantine van sportpark ’t Zoutendijk!

Jaarverslag verenigingsmanager 2018

Vorig jaar was mijn eerste jaar als verenigingsmanager van deze mooie vereniging. Na de eerste maanden de tijd genomen te hebben om feeling te krijgen met de mensen binnen de club, de heersende afspraken en vaststaande structuren binnen de club, heb ik het tweede jaar ingezet op datgene wat goed is in stand houden en datgene waar verbetermogelijkheden zijn, deze ook daadwerkelijk te verbeteren. Dat ik daarbij afhankelijk ben van het meedenken en meewerken van de vele vrijwilligers binnen de vereniging is voor mij nog steeds erg duidelijk. Het doet me goed dat ik de kennis, ervaring en het enthousiasme van deze mensen kan inzetten bij het uitoefenen van mijn functie als verenigingsmanager.

Als ik terugkijk op het jaar 2018 wil een aantal behaalde resultaten op een rij zetten:

 • De schoonmaak van sporthal de Brug is in 2017 beheer gekomen bij Avanti. Wiebe Jongsma heeft een dienstverband gekregen en richt zich op de schoonmaak in de Brug, samen met een aantal andere personen uit de ‘Avanti-school’. Deze groep breidt zich geleidelijk steeds meer uit, mede door de prettige samenwerking met het Noaberhuus.
 • Op moment van schrijven stuur ik dagelijks in totaal 22 vrijwilligers aan, de zogenaamde klim-oppers, participanten, maar ik zie eigenlijk als medewerkers. Ze verrichten wekelijks zo’n 200 uur vrijwilligerswerk. Dit is een forse toename ten opzichte van vorig jaar. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd om deze groep weer te laten groeien, nadat er in 2017 maar liefst 8 vrijwilligers doorgestroomd waren naar reguliere arbeid. In 2018 waren dit er 3, waarvan we ook een mooie uitstroombonus hebben ontvangen vanuit gemeente Enschede. Vorig jaar heb ik tijdens de ALV aangegeven dat we ook dagbestedingsplekken gaan aanbieden. In 2018 heeft dit ons als vereniging een mooie bijdrage opgeleverd. Leuk om te vermelden is dat twee van onze vrijwilligers op dit moment weer een studie oppakken binnen het ROC en dat we dit schooljaar 2 stagiaires vanuit het speciaal onderwijs een stageplek bieden. Ook op deze manier proberen we mensen een vervolgstap te bieden in hun leven;
 • Verder ben ik het afgelopen jaar weer bezig geweest met het organiseren van evenementen/activiteiten in en rondom het sportpark. Dit is gedaan in samenwerking met ROC-studenten, basisscholen, supportersvereniging en/of de betreffende afdeling van Avanti Wilskracht, denk aan: Fifa-toernooi, pubquiz, Wandeldriedaagse, Koningsspelen, Tiroler zes-kamp, Burendag en de zeer goed verlopen seizoensafsluiting waar een mooie combinatie gemaakt is met de Rabo Zomeravondloop.
 • We hebben gezamenlijk met FC Twente het project Scoren in de Wijk gefaciliteerd op onze accommodatie. Naast dat dit voor ons als vereniging geld heeft opgeleverd, zijn er ook een tweetal personen blijven plakken als vrijwilliger. De groep uit Dolphia heeft daarnaast tijdens de Wandeldriedaagse van Enschede een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel, Kirstens Kopgroep.
 • Ik kan ook concluderen dat de samenwerking met het ROC Sport en Bewegen is geïntensiveerd. Naast de 2 4-jaars studenten die hier hun afstudeerstage lopen, bieden we op vrijdag plek aan een klas 3e jaars studenten Sport en Bewegen. Ze doen ervaring op in het verzorgen van gymlessen op de basisscholen en de organisatie van activiteiten/evenementen binnen Avanti Wilskracht. Het verhuren van de vergaderzaal levert daarnaast nog een mooie structurele bijdrage op.
 • Een aantal nieuwe activiteiten die doordeweeks en overdag plaats vinden op sportpark Zoutendijk: Alifa met een meidengroep op de maandag, we proberen soep te verkopen doordeweeks en in het weekend en het bridgen dat het 2e seizoen ingaat;
 • Ook zijn we bezig geweest met het verder verduurzamen van de accommodatie, onder meer door LED-verlichting te plaatsen in en rondom het clubgebouw en de kleedkamers;
 • Verder hebben we met onze activiteiten op verschillende manieren externe geldstromen binnen gehaald, denk daarbij aan de subsidie voor de combinatiefunctionaris, het meewerken aan Burendag, NLDoet en het projectleiderschap van Noabersport.
 • Het project Noabersport heeft tot op heden onder andere de organisatie van het LifeGoals-festival opgeleverd. Daarnaast is de samenwerking met de Noaberverenigingen versterkt.

Nogmaals dank voor het meedenken en meewerken. Op naar een mooi en succesvol 2019!

FIFA-toernooi

Dag voetbalvrienden/voetbalvriendinnen,
 
Op 12 januari zal weer het jaarlijkse FIFA-toernooi georganiseerd gaan worden bij Avanti Wilskracht.
Ook deze editie zijn er weer mooie prijzen te verdienen en natuurlijk de felbegeerde titel ‘Avanti Wilskracht FIFA-master 2019’. De winnaar mag daarnaast deelnemen aan het Enschedees Kampioenschap FIFA.

’s Ochtends worden de jongens en meisjes t/m 14 jaar uitgenodigd. De fanatiekelingen vanaf 15 jaar zijn ’s middags van harte welkom.
Iedereen is dus van harte welkom om zich aan te melden (€5,- inschrijfgeld).
Inschrijven doe je door vóór 22 december een mail te sturen naar fifatoernooi2019@avantiwilskracht.nl
Vermeld hierbij je naam en je leeftijd. 

BINGO LIEFHEBBERS OPGELET

Op de navolgende avonden zal er dit seizoen een bingo avond georganiseerd worden in het clublokaal.

26 januari / 23 februari / 23 maart / 20 april / 25 mei.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
Zoals gebruikelijk is iedere bingo liefhebber van harte welkom

 • 1
 • 2