Laatste nieuws

 

Herstart repaircafe op het Zoutendijk te Glanerbrug

Na een gedwongen pauze door de corona crises en aansluitend de vakantie is het nu eindelijk zover dat het repaircafe weer van start gaat.

Op dinsdagmiddag 11 augustus vanaf 14.00 uur zijn de medewerkers van het repaircafe weer aanwezig in het clublokaal van Avanti Wilskracht om de nodige reparaties uit te voeren. Hebt u dus spullen voor reparatie aarzel niet en kom ermee naar het Zoutendijk. De heren monteurs zullen dan met al hun kennis en kunde zien of zij uw voorwerp kunnen herstellen.

Tussen 14.00 en 16.00 uur zijn ze vanaf 11 augustus weer iedere dinsdagmiddag aanwezig om een ieder daar waar mogelijk is te helpen. Reparaties zijn kosteloos alleen moeten er onderdelen worden ingekocht moeten deze natuurlijk wel betaald worden.

OPENINGSTIJDEN KANTINE

Per 1 juli zijn de maatregelen inzake Corona versoepelt.
De Kantinecommissie en het DAB hebben vooralsnog besloten de kantine op het Zoutendijk te (her)openen op de woensdag 8 juli, donderdag 9 juli, woensdag 15 juli en donderdag 16 juli vanaf 19.00 uur.

Toegang is voor max. 100 personen en met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
Daarnaast is het terras voor de kantine klaar voor gebruik.

Houd u zich aan de aanwijzingen van de barmedewerkers.

Opening kantine op het Zoutendijk

Vanaf 1 juli a.s. mag de kantine op het Zoutendijk weer geopend worden.
Volgens de landelijke richtlijnen mogen met ingang van die datum sportkantines weer open.

Momenteel vindt intern overleg hierover plaats met de Kantinecommissie en de verenigingsmanager.

Wij zullen u op korte termijn hier nader over informeren.

Algemene Ledenvergadering Voorjaar

Normaliter wordt in juni van elk jaar de Voorjaarsvergadering gehouden.
Daarin worden de financiele begrotingen voor het nieuwe seizoen 2020/2021 behandeld.
Dit voor alle afdelingen en Algemeen/kantine.

Deze vergadering wordt tot nader order uitgesteld.
O.a. op grond van de noodverordening kan deze vergadering nog niet plaats vinden.

Vrijwilligers gezocht

Wij zijn vanaf 4 Mei jl. gestart met het hervatten van de aangepaste trainingen tijdens de "Corona-periode" op ons sportpark voor alle disciplines (gym, streetdance, handbal en voetbal), met een groep vrijwilligers houden wij daar een oogje in het zeil om te zorgen dat de richtlijnen van het RIVM, gemeente Enschede, KNVB en het NOC/NSF opgevolgd worden zodat onze leden van jong tot oud veilig en verantwoord kunnen trainen.
Tot op heden gaat alles volgens de opgestelde protocollen, echter wordt de belasting op deze vrijwilligers na 5 weken erg hoog.

Om onze leden de komende weken toch veilig en verantwoord te kunnen laten trainen doe ik een dringende oproep aan ouders, begeleiders, trainers en leiders die Avanti een warm hart toe dragen om zich bij onderstaande aan te melden om een of meerdere diensten te draaien op ons sportpark.

Voor informatie en aanmelden graag een e-mail naar voorzittervoetbal@avantiwilskracht.nl

VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Mvrgr. Eddy Temmer

Voorzitter afdeling voetbal

Op sportpark Het Zoutendijk is het tegenwoordig drukker dan normaal

Bron: GRENSSTREEK Glanerbrug

GLANERBRUG – Ruim vijf weken lang zat de poort van sportpark Het Zoutendijk op slot. Geen voetbal, geen training van de loopgroep. Ook voor de afdeling gymnastiek, streetdance en handbal was de deur van de sporthal of gymzaal gesloten. Corona had alle activiteiten voor sportclubs en sportaccommodaties stilgelegd. Dus ook voor omnisportvereniging Avanti W..

Op 23 april kondigde het kabinet de eerste versoepeling aan. Vanaf 29 april mocht de jongste jeugd tot 12 jaar zon-der afstand sporten en de oudere jeugd tot 18 jaar met anderhalve meter afstand bui-ten sporten. Maar wat doe je dan met de leden die normaal gesproken in de zaal of sporthal trainen? Haal ze dan maar naar het sportpark om buiten te sporten. Turnen in het speeltuintje en streetdance op het plein bij de kleedkamers. Oké, maar hoe pak je zoiets nu eigenlijk aan? Dat vragen we aan verenigingsmanager Joost Kock van omnisportvereni-ging Avanti W.

Wanneer zijn de trainingen bij Avanti W. weer hervat?
Op woensdag 29 april zijn we geleidelijk aan weer gestart met het aanbieden van trainingen.

Voor wie?
In eerste instantie voor onze jeugdleden tot en met 12 jaar zijn de trainingen weer opgestart. Later zijn daar de 13 tot 18-jarigen bijgekomen en daarna de volwassenen.

Wie kwam eigenlijk op het idee de zaalsporten handbal, turnen en streetdance ook naar het Zoutendijk te halen?
De zaalsporten konden door de wet- en regelgeving geen gebruik maken van hun reguliere trainingsaccommodatie. We hebben daarom meteen gekeken naar de mogelijkheden op ons sportpark. En zijn gezamenlijk tot een goede inrichting van de ruimte gekomen. Het is prachtig om te zien dat een dergelijke noodsituatie zorgt voor een mooie mix van verschillende afdelingen (sporten) op hetzelfde complex. Ook onze leden ervaren nu erg concreet de meerwaarde van een omnisportvereniging.

Wat betekende dat logistiek gezien voor de organisatie van de trainingen? Denk aan de entree, de looproutes, het al of niet gebruik van kleedkamers en zo.
Het clubgebouw en de kleedkamers blijven dicht. Verder hebben we met afzetlint verschillende looproutes en ingangen op de accommodaties gecreëerd. Dit om ervoor te zorgen dat groepen kinderen niet samenklonteren op één punt. Verder is er planningstechnisch behoorlijk wat werk gestoken in de trainingsschema’s. Alles met één doel: plezier en veilig sporten.

Wie zijn er naast de trainers bij deze operatie betrokken?
Ouders moeten buiten de poort blijven, zij dienen zich dus ook te houden aan de regels. Dit verloopt prima. Verder zijn er per afdeling verschillende coördinatoren aanwezig om de trainingsdagen in goede banen te leiden. Na bijsturen in het begin, is het nu vooral een kwestie van observeren. Ook de basisscholen verlenen hun medewerking door één van de ingangen beschikbaar te stellen voor oudere jeugdleden.

Op de foto gemaakt door Jenne Smit: Streetdance op het plein naast de kleedkamers
Website Grensstreek Glanerbrug

We zijn weer aan het sporten!

Vanaf 29 april hebben de afdelingen van onze vereniging weer de mogelijkheid om sport aan te bieden.
Onder restricties kunnen de jeugdleden weer aan de slag op sportpark ’t Zoutendijk.
We hebben de eerste dagen al veel blije gezichten mogen verwelkomen tijdens de prachtige weersomstandigheden.
De meerwaarde van een omnisportvereniging komt nadrukkelijk tot uiting op ons sportcomplex.
Dit blijkt uit het gegeven dat er voetballers, handballers, turners en streetdancers fanatiek aan de slag zijn gegaan onder de bezielende leiding van hun trainers.

Geef elkaar de ruimte, zodat een ieder weer veel plezier beleefd aan de sportmomenten!

Bekijk hier de foto's.

MEDEDELINGEN INZAKE CORONA

Gebruik Clubgebouw

Er zijn verzoeken binnen gekomen om de vergaderruimtes in ons Clubgebouw te gebruiken voor vergaderingen/bijeenkomsten.
Dit is echter niet mogelijk.
Ons Clubgebouw mag niet eerder weer worden gebruikt na goedkeuring en toestemming van de Veiligheidsregio Twente.

In de noodverordening worden m.n. kantines genoemd. Bij misbruik worden zware boetes geheven.
Wellicht dat er na 20 mei a.s. wat versoepelingen in de regeling ontstaan.

Wachten we af.

Sportvelden en binnenaccomodaties

Dinsdagavond 21 april j.l. heeft de regering aangegeven dat de jeugd tot en met 12 jaar de mogelijkheden te geven in groepsverband weer te gaan sporten/trainen.
Wat dit voor AW inhoudt weten we nog niet; hierover zal overleg plaats vinden met de Gemeente Enschede c.q. Sportaal.

Zodra wij inhoudelijk meer weten hoort u van ons.

Wordt vervolgd.

BLIJF GEZOND

Namens DAB en Beheerscommissie Avanti Wilskracht

Info leden inzake contributie

Beste leden van Avanti Wilskracht

We leven in een bizarre tijd waar zekerheden ineens niet meer zo zeker zijn of lijken, door het coronavirus is onze leefwereld ineens drastisch veranderd.

Ik wil graag een beroep doen aan jullie solidariteit ten aanzien van onze mooie Omnisportvereniging, vooral wat betreft lidmaatschap en doorbetaling van contributie, vooralsnog lopen de vaste lasten in algemene zin gewoon door en hebben we de nodige betalingsverplichtingen.

We begrijpen dat er onder onze leden mensen, gezinnen zijn, die door de coronacrisis minder of zelfs geen normaal inkomen hebben.

Vanuit het Algemeen bestuur hebben we besloten om voor de leden , die financiële moeilijkheden hebben, een (tijdelijke) ontheffing van de contributie te regelen.

Om hiervoor in aanmerking te komen vragen we u om onze verenigingsmanager, Joost Kock, een e-mail te sturen. Joost zal deze informatie dan doorspelen naar de betreffende afdeling, vermeld in uw mail dan ook a.u.b. van welke afdeling u of uw kinderen lid zijn

Zijn mail adres is : verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl

Op dit moment is het allemaal nog niet duidelijk welke ondersteunende maatregelen we kunnen verwachten vanuit het NOC-NSF, sportbonden en overheid.

Zodra we dit concreet hebben kunnen we met elkaar in overleg gaan hoe we dan eventueel zouden kunnen compenseren, maar nogmaals, daarvoor is het nu nog te vroeg.

Verder hebben we besloten om het jubileumfeest een jaar uit te stellen, deze stond voor eind juni gepland, dat wordt dus juni 2021

Ook alle verdere activiteiten zijn opgeschort, toernooien gaan niet door, evenals het weekend kamp voor onze jeugdleden.

Mochten er vragen, opmerkingen, initiatieven zijn, dan horen we dat natuurlijk graag, we zullen samen, met elkaar ervoor zorgen dat we straks weer op een mooi manier weer van onze sporten kunnen genieten

Voor nu, blijf gezond! Houdt je aan de maatregelen en wees goed voor elkaar!

Barry Siero
Algemeen voorzitter
Omnisportvereniging Avanti Wilskracht
barry.siero@avantiwilskracht.nl

Verhoging prijzen consumpties

Beste leden

Jarenlang heeft Avanti in de kantine bijna alle prijzen van de consumpties hetzelfde kunnen houden.

Echter omdat leveranciers de inkoopprijzen hebben verhoogd en de btw verhoging 2019 nog nooit was doorberekend is besloten een prijsverhoging door te voeren per zondag 1 maart 2020.

Koffie, water, snoep, soep en sausen blijven gelijk.

Het AB

Prijslijst 1 Prijslijst 2

Noabersport, de kracht van verenigingen

KRACHT VAN VERENIGINGEN
Kracht van Verenigingen is een project binnen Noabersport en is medio november 2019 gestart. Het project richt zich op jongeren om een individuele zorgindicatie te voorkomen of om de zorgindicatie om te zetten. Dit bereikt Kracht van Verenigingen met behulp van het opzetten van een dagbesteding.

DOEL
Het doel hiervan is de jongeren een plek te geven in de maatschappij/vereniging met de kwaliteiten die hij/zij heeft, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. De bestaande structuren van de verenigingen zijn hierbij de basis, inclusief bestaande activiteiten, reguliere trainingen en wedstrijden.

BEGELEIDING
Via Noabersport krijgen deze jongeren professionele begeleiding van Kaylee Brik op maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur. De jongeren krijgen activiteiten aangeboden op de accommodaties van Noabersport zoals wandelen, sporten of het kijken van een film. Aan het eind van de dag koken en eten zij samen.

DUUR PROJECT
Dit project duurt drie jaar en wij hopen dat wij veel jongeren een gepaste plek kunnen bieden.

 

INVOERING ROKERSBELEID

Met ingang van 1 september 2019 wordt het aktieplan roken/niet roken definitief ingevoerd op het Zoutendijk bij Avanti Wilskracht.
Dit conform het besluit van de ALV.

Het houdt het navolgende in:

  • er wordt een rokerszone ingericht
  • langs de velden wordt er niet meer gerookt
  • in en naast het kleedgebouw en onder de overkapping in het kleedgebouw wordt er niet meer gerookt
  • de rokerszone is het terras ten zuiden van het Clubgebouw vanaf de poort en tot aan de overkapping vast aan het kleedgebouw en de zijkant van de kantine rechts (vanaf terras gezien) tot aan de zij-ingang bij de keuken
  • de hal en overkapping aan de linkerzijde (vanaf terras gezien) is rookvrij
  • trainers/coaches/leiders dienen voor/tijdens en na de training en wedstrijden niet te roken in het bijzijn van kinderen
  • op zaterdagen wordt er tot 17.00 uur op het gehele Zoutendijk niet gerookt
  • op het terrasmeubilair worden mobiele asbakken geplaatst
  • het rookbeleid wordt mede zichtbaar gemaakt bij de ingangen van het Zoutendijk en op de website