Laatste nieuws

 

Noabersport, de kracht van verenigingen

KRACHT VAN VERENIGINGEN
Kracht van Verenigingen is een project binnen Noabersport en is medio november 2019 gestart. Het project richt zich op jongeren om een individuele zorgindicatie te voorkomen of om de zorgindicatie om te zetten. Dit bereikt Kracht van Verenigingen met behulp van het opzetten van een dagbesteding.

DOEL
Het doel hiervan is de jongeren een plek te geven in de maatschappij/vereniging met de kwaliteiten die hij/zij heeft, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. De bestaande structuren van de verenigingen zijn hierbij de basis, inclusief bestaande activiteiten, reguliere trainingen en wedstrijden.

BEGELEIDING
Via Noabersport krijgen deze jongeren professionele begeleiding van Kaylee Brik op maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur. De jongeren krijgen activiteiten aangeboden op de accommodaties van Noabersport zoals wandelen, sporten of het kijken van een film. Aan het eind van de dag koken en eten zij samen.

DUUR PROJECT
Dit project duurt drie jaar en wij hopen dat wij veel jongeren een gepaste plek kunnen bieden.

 

Harry Wielinga winnaar Jaap Goosen memorial 2019

Tijdens de druk bezochte en met enkele hoogtepunten opgesierde nieuwjaarsreceptie is Harry Wielinga bekend gemaakt als winnaar van de Jaap Goosen memorial 2019.

Motivatie:

Harry is vanaf de oprichting van de loopgroep actief geweest bij deze afdeling.

Zo was hij de allereerste voorzitter van deze afdeling, de grote organisator van de Rabo nieuwjaarsloop, als ook voorloper op de trainingen donderdagsavonds en zondagmorgen. Tevens heeft hij deel uitgemaakt van de trainers - en wedstrijdcommissie.

Hoewel Harry er voor heeft gekozen wat meer op de achtergrond te werken, steekt hij nog steeds veel tijd en energie in de loopgroep.

Harry is een sport - en verenigingsman in hart en nieren. Zo was hij trainer en speler bij de afdeling voetbal - trainer bij de loopgroep. Hij was zeer nauw betrokken bij het opzetten van trainingen om lopers voor te bereiden op de hele en halve marathon. Daarbij mogen we niet vergeten dat het niet alleen het lopen betreft maar ook de reizen naar o.a. de Dam tot Damloop en de Zevenheuvelentocht.

Kortom een man die mede door de steun van zijn vrouw Jose al jaren actief is binnen de vereniging en dit hopelijk nog jaren vol blijft houden, een voorbeeld voor velen.

Uit handen van Els Goosen mocht Harry de bokaal in ontvangst nemen.
Harry namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Jan Olthof benoemd tot lid van Verdienste

Een vrijwilliger op de achtergrond. Die in de jaren 70 meehielp het Weekendkamp op te richten, waar zovelen plezier aan hadden en hebben. Een jeugd- en seniorenleider. Toch vooral het vriendelijke gezicht achter de bar, dat bij menig lid de bestelling opneemt. Daarom een diepe buiging namens bestuurs- en kaderleden voor

JAN OLTHOF

Algemeenvoorzitter Barry Siero benoemde Jan – na instemming van de voorzitters van de afdelingen op de algemeenbestuursvergadering van 2 december 2019 – tot LID VAN VERDIENSTE van Avanti Wilskracht, tijdens de bedankavond van de barvrijwilligers op vrijdagavond 20 december 2019.

En hoe verdiend! Jan werd in 1948 lid van Avanti Wilskracht; is daarmee één van de oudste leden. Nam in 1973 deelname in de Oudercommissie. Een groep die het toenmalige Jeugdbestuur ondersteunde. Deze commissie nam het op zich om het Weekendkamp voor het eerste te organiseren. In datzelfde jaar kwam Jan uit als leider van de D3 en hij zou daaropvolgend vele leiderschappen vervullen – bij zowel jeugd als senioren.

Jan zette zich in voor de Lotto en de Toto binnen de club, dat behoorlijk wat geld opleverde voor de vereniging. Hij was daarbij ook een persoon die als lid van het Jeugdbestuur in 1982 het 50-jarig jubileum van de Jeugd mede-realiseerde.

lid van verdiensteToch zal Jan voor de huidige leden bekend staan als de sympathieke man achter het schap. Voorheen vast op de maandagavond, als de vrijwilliger die de vergaderende bestuurs- en kaderleden een versnapering verzorgde, maar vooral nu van de zaterdagmiddag. Waar hij als tachtigjarige blijft genieten van de wedstrijdmiddagen binnen de club.

Vrijdagavond is mooi, zeker de 20ste van december in 2019. Na het moment van benoeming door de algemeenvoorzitter geeft algemeensecretaris Bennie Nijhuis Jan de hand – Jan was in de jaren negentig leider van het seniorenelftal van Bennie. De algemeensecretaris feliciteert en zegt: “Leider! Van harte proficiat.”

Jan lacht. 

Dechargeverlening aan het Algemeen Bestuur

Op de j.l. gehouden ALV is (nog) geen decharge verleend aan het AB vanwege o.a. nog te verrichten werkzaamheden.
Statutair kan dan binnen 4 weken alsnog decharge worden verleend. Dat is geschied en de bevindingen kun je lezen in de bijgevoegde verklaring.

Met vriendelijke groeten
Algemeen Bestuur Avanti Wilskracht

Bingo

De eerstevolgende bingo avond is op vrijdag 24 januari aanvang 20.00 uur.

Voor 2020 staan verder nog bingo avonden gepland op 22 februari - 28 maart - en op 25 april.

Jaarverslag verenigingsmanager 2019

Op moment van schrijven is het alweer november. Dit jaar is voorbij gevlogen. Zoals de voorgaande jaren gebruikelijk is geworden, wil ik ook dit jaar een aantal behaalde resultaten op een rij zetten:

Vrijwilligers/participanten

Op moment van schrijven stuur ik dagelijks in totaal 26 vrijwilligers aan, de zogenaamde klim-oppers, participanten, maar ik zie eigenlijk als medewerkers. Ze verrichten wekelijks zo’n 200 uur vrijwilligerswerk. Ten opzichte van 2018 is deze groep weer wat uitgebreid. Ook in 2019 hebben we vrijwilligers de stap naar betaalde arbeid helpen te zetten. In het afgelopen jaar zijn er 3 personen uit ons bestand doorgestroomd naar betaalde arbeid. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd om deze groep weer te laten groeien, nadat er in de afgelopen jaren maar liefst 15 vrijwilligers doorgestroomd waren naar reguliere arbeid. Leuk om te vermelden is dat we – naast het al bestaande onderhoud bij de basisscholen – nu ook structureel onderhoudswerkzaamheden verrichten bij winkelcentrum Esmarke. Samen met de beheerscommissie en het Adviesteam zijn we bezig met het beheer en onderhoud van eigen accommodatie, denk aan de verbeteringen aan de hekwerken, de doelen en de plaatsing van vlaggenmasten. De groep vrijwilligers wordt structureel aangevuld met mensen vanuit de reclassering. Over het algemeen verloopt deze samenwerking naar volle tevredenheid.

Activiteiten/evenementen

Verder ben ik het afgelopen jaar weer bezig geweest met het organiseren van evenementen/activiteiten in en rondom het sportpark. Dit is gedaan in samenwerking met ROC-studenten, basisscholen, supportersvereniging en/of de betreffende afdeling van Avanti Wilskracht, denk aan: Fifa-toernooi, pubquiz, Wandelvierdaagse, Koningsspelen, Burendag en de zeer goed verlopen kidsrun waar een mooie combinatie gemaakt is met de Marathon van Enschede. Ook hebben we deelgenomen aan een voetbaltoernooi vanuit het Leger des Heils. Studenten en vrijwilligers vormden hier de fanatieke voetballers. Defensie heeft onlangs nog een oefening gehad op de parkeerplaats, waar informatie over de medische zorg werd gegeven aan basisschoolleerlingen. FC Twente Soccercamp, sport- en spelmiddag BSO en de verschillende trainingskampen zijn andere voorbeelden van activiteiten.

Een aantal nieuwe activiteiten die doordeweeks en overdag plaats vinden op sportpark Zoutendijk: het project Cool2BFit vanuit Fyon. Kinderen met overgewicht krijgen voorlichting over gezonde voeding en maken gebruik van de sportieve mogelijkheden op ’t sportpark om aan lichaamsbeweging te doen. Binnen het Repair Café gaan we verder jaarlijks de fietsverlichting van leden en basisschoolleerlingen repareren. Uit deze genoemde zaken blijkt dat de verbinding met de wijk nadrukkelijk aanwezig is en dat er voortdurend gekeken wordt naar mogelijke samenwerkingsvormen.

Inzet stagiaires

Vele stagiaires hebben onze vereniging het afgelopen jaar verrijkt. Vanuit het ROC Sport en Bewegen hebben verschillende jonge talenten hun stage volbracht binnen de vereniging. Van sportlessen geven bij Fit en Actief tot het verzorgen van trainingen bij de afdeling voetbal en het organiseren van een zaalvoetbaltoernooi. Ook bieden we plekken aan binnen de ROC Entree-opleiding op het gebeid van facilitaire dienstverlening en hebben we verschillende opties voor het lopen van een maatschappelijke stage. Dat leerlingen en docenten tevreden zijn over de inhoudelijke invulling van de stage blijkt uit het feit dat we afgelopen jaar genomineerd zijn voor de MaS-awaard van 2019. Iets om als vereniging trots op te zijn.

Ik kan ook concluderen dat de samenwerking met het ROC Sport en Bewegen verder is uitgebreid. Naast de 2 4-jaars studenten die hier hun afstudeerstage hebben behaald, bieden we op vrijdag plek aan een klas 3e jaars studenten Sport en Bewegen. Ze doen ervaring op in het verzorgen van gymlessen op de basisscholen en de organisatie van activiteiten/evenementen binnen Avanti Wilskracht. Het verhuren van de vergaderzaal levert daarnaast nog een mooie structurele bijdrage op;

Financiën

Verder hebben we met onze activiteiten op verschillende manieren externe geldstromen binnen gehaald, denk daarbij aan de bijdrage van de provincie Overijssel voor het Noaberbuddy-project, het meewerken aan Burendag en het projectleiderschap van Noabersport.

Het project Noabersport heeft tot op heden onder andere de organisatie van het LifeGoals-festival opgeleverd. Daarnaast is de samenwerking met de Noaberverenigingen versterkt. Een concreet voortvloeisel is het project kracht van verenigingen. Barry zal hier verder op inzoomen.

Nogmaals dank voor het meedenken en meewerken. Op naar een mooi en succesvol jubileumjaar!

INVOERING ROKERSBELEID

Met ingang van 1 september 2019 wordt het aktieplan roken/niet roken definitief ingevoerd op het Zoutendijk bij Avanti Wilskracht.
Dit conform het besluit van de ALV.

Het houdt het navolgende in:

 • er wordt een rokerszone ingericht
 • langs de velden wordt er niet meer gerookt
 • in en naast het kleedgebouw en onder de overkapping in het kleedgebouw wordt er niet meer gerookt
 • de rokerszone is het terras ten zuiden van het Clubgebouw vanaf de poort en tot aan de overkapping vast aan het kleedgebouw en de zijkant van de kantine rechts (vanaf terras gezien) tot aan de zij-ingang bij de keuken
 • de hal en overkapping aan de linkerzijde (vanaf terras gezien) is rookvrij
 • trainers/coaches/leiders dienen voor/tijdens en na de training en wedstrijden niet te roken in het bijzijn van kinderen
 • op zaterdagen wordt er tot 17.00 uur op het gehele Zoutendijk niet gerookt
 • op het terrasmeubilair worden mobiele asbakken geplaatst
 • het rookbeleid wordt mede zichtbaar gemaakt bij de ingangen van het Zoutendijk en op de website

Haringhappen voor St. Vincentius Glanerbrug

Bij Avanti Wilskracht waren ze toe aan een ‘uitje’. Letterlijk en figuurlijk! De 1e Haringparty georganiseerd door de sponsorcie. was een succes en wordt jaarlijks op de agenda gezet! Bart Nijhuis, goed bezig in zijn rol als veilingmeester wist drie mooie prijzen, waaronder een vaatje nieuwe haring, voor € 2000,— onder de sponsoren af te slaan! Binnenkort wordt het gehele bedrag overhandigd aan Gerard Olde Benneker, voorzitter van de Stichting!

De Seizoensafsluiting 2019

Zaterdag 22 juni was het dan eindelijk zover! De dag begon vroeg voor de Mini’s. Zij hebben meegedaan aan een leuke en leerzame voetbaltraining! De warming-up was op de stormbaan die aanwezig was deze dag. Een super begin van de training natuurlijk. Na de vele technische oefeningen en mooie duels waren de Mini’s klaar. Een lekker bekertje ranja achteraf en weer zo snel mogelijk de stormbaan op. Rond half 12 in de ochtend kwam het eerste team aan op het complex van Avanti Wilskracht voor de ouder tegen kind wedstrijden. Deze wedstrijden duurden tot circa drie uur in de middag. Er zijn mooie doelpunten en acties gemaakt, dit was erg leuk om te zien. Een aantal teams gingen na de ouder tegen kind wedstrijd barbecueën. Ook dit jaar was het weer een succes. De sfeer was goed en het was erg gezellig.

Tijdens het barbecueën was er de mogelijkheid om te voetgolven. Het parcours is meerdere malen afgelegd door de jeugd. Ze waren ontzettend snel en lieten de traptechniek die ze in huis hadden aan elkaar zien. Om 17:30 kwamen de eerste fanatiekelingen voor de RABOZOMERAVONDLOOP al binnen stromen om zich aan te melden. De loop ging 19:00 van start! Wat nog meer van start ging om 19:00 was het Beach By Night toernooi in de beachbak van Avanti Wilskracht. Er deden zes fanatieke teams mee die gestreden hebben om de 1e plek en natuurlijk de trofee. Toen de Beach By Night aan de gang was kwamen de eerste lopers van de RABOZOMERAVONDLOOP alweer over de finish. Er werden mooie prestaties neergezet. Dit gold ook voor de Beach By Night, het niveau lag hoog en er werden sportieve wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking was het tijd voor het eindfeest! Het weer was goed, dit zorgde ervoor dat iedereen lekker in de buitenlucht kon genieten van zijn of haar drankje. Het eindfeest duurde tot in de late uurtjes waarbij de DJ zorgde voor heerlijke muziek.

Al met al weer een geslaagde Seizoensafsluiting op het complex van Avanti Wilskracht. Ook volgend jaar hopen we weer op veel lachende en enthousiaste gezichten!

Foto's Seizoensafsluiting
Foto's RaboZomerloop

NK in Ahoy Rotterdam

Wat een dag was het. We hebben het over zondag 23 juni.
Een prachtige, zonnige, warme dag en AW Streetdance neemt deel aan het NK in Ahoy Rotterdam.
Twee selectieteams gaan ervoor!
Benieuwd of we in de prijzen zijn gevallen?
Lees dan gauw verder.....

De dag begint al vroeg. Want om 7.00 uur vertrekt de bus vanaf het parkeerterrein bij Avanti. 
Off Limits is de groep dansers die uitkomt in de categorie van 14 t/m 17 jaar. Zij worden getraind door Lian van Geffen.
Om 10 uur begint voor hun de wedstrijd. En wat een concurrentie in deze categorie. Off Limits houdt zich prima staande en eindigt als zesde. 
Een resultaat om trots op te zijn!

In de categorie 11 t/m 13 jaar komen de dames en heer van Damn! uit. 
Lian van Geffen traint ook deze groep. 
Op het podium in Ahoy toonden zij, naast een mooie choreo ook energie, uitstraling en heel veel plezier.
Wat hebben zij geknald. Volgens de jury was het een supertof optreden.
Zij zijn dan ook TWEEDE geworden van Nederland!

Het is een hele mooie afsluiting van het dansseizoen.

Lijkt het jou ook leuk om te dansen bij AW Streetdance?
Je bent van harte welkom!
Kijk even op de website voor onze lestijden.
Je kunt vrijblijvend een aantal lessen meedoen.

De foto's zijn gemaakt door Sander ter Mors

Terugblik wandel 4-daagse van Glanerbrug

De Wandel 4-daagse van Glanerbrug zit er al weer op. En wij als organisatie kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement!

Dit jaar is door de organisatie een belangrijke wijziging doorgevoerd.
Waar in het verleden 3 dagen gewandeld werd, zijn dit jaar op 4 dagen afwisselende wandelroutes aangeboden.
Uit het aantal aanmeldingen is gebleken dat dit een goede zet geweest is, maar liefst 574 wandelaars hadden zich opgegeven.
Deze fanatieke wandelaars liepen - jong en oud - routes van 2,5/5/7,5/10 kilometer.
De routes voerden onder andere langs de Gronausestraat, treinstation Enschede Eschmarke en het Ecopark.
De door de Coop verzorgde flesjes water en appels werden positief ontvangen en zorgden voor verfrissing onderweg.

Na 4 dagen wandelen stonden bij de finish familieleden en buren klaar om de wandelaars met liefde te onthalen.
Het uitreiken van de felbegeerde medailles zorgde voor een grote glimlach.
Op het terras bij Avanti Wilskracht werd daarna nog lang nagepraat over de geslaagde editie van de Wandel 4-daagse van Glanerbrug.

Bekijk alle foto's:

Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 1
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 2
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 3
Wandel 4-daagse Glanerbrug dag 4

Het officiële jubileumboek FC Twente 50 jaar

Dit officiële jubileumboek is de complete en fascinerende weerslag van de roemruchte geschiedenis van de fusieclub uit Enschede. Door ernstige financiële en organisatorische sores wordt FC Twente gedwongen zijn vijftigjarig bestaan te vieren, de verschijning van het fraaie jubileumboek is echter een lichtpunt.

De trouwe supportersschare omarmt het boek dit alle hoogte- en dieptepunten van de clubgeschiedenis belicht. Met extra aandacht voor de clubiconen: van Abe Lenstra tot Helmuth Rahn, van René tot Willy van de Kerkgof, van Theo tot Boudewijn Pahlplatz en van Jan Jeuring tot Blaise N’Kufo.

Voor meer informatie vragen naar Hans Bloemsma, Remco Veenstra of Eddy Temmer
Boeken zijn te bestellen op onderstaand e-mail adres: fctwente50jaar@avantiwilskracht.nl

Prijs € 19,50 per boek

Koude Koningsspelen zorgen voor lachende gezichten

Daar waar de vorige Koningsspelen zich afspeelden onder subtropische temperaturen, was de editie van 2019 koud en guur. Het kwik kwam niet boven de 13 graden. Een koude wind zorgde ervoor dat de gevoelstemperatuur nog lager was. Dat dit de pret niet mocht drukken, was meteen vanaf het begin van de dag al te zien. De stemming kwam er opperbest in toen er rond kwart over 9 werd gestart met de koningsdans.

Onder begeleiding van een aantal studenten Sport en Bewegen (ROC van Twente) waren kinderen van groep 8 een aantal weken bezig geweest om deze dans te oefenen. Oefening baart kunst, de dans werd enthousiast en goed uitgevoerd voor alle deelnemende basisschoolleerlingen. Na de koningsdans werd er gestart met het sport- en spelparcours. Bijna 800 leerlingen van Schateiland, OBS de Esmarke, KDV Dolfijn en Kinderopvang Pino hebben verschillende spelvormen gedaan. Van Siamese Tweelingvoetbal tot Dobbelsteenestafette, alles werd uit de kast gehaald om er een leuke dag van te maken. Begeleiders van het ROC en het Twents Carmel College zorgden ervoor dat alles in goede banen werd geleid.

Tussen de activiteiten door was er de mogelijkheid om een klassenfoto te maken, om ranja te drinken en een lekker stuk fruit te eten. Rond half 12 was de laatste ronde van het spellencircuit afgelopen en werden er ijsjes uitgedeeld. Het fruit en de ijsjes zijn mogelijk gemaakt door de vestiging van Coop Glanerbrug. Door de fantastische medewerking van de medewerkers hebben alle kinderen kunnen genieten van fruit en ijs. Al met al zorgden de spellen en de versnaperingen ervoor dat de kinderen met een lach hun weekend ingingen.

Bekijk hier alle foto's.

Opbrengst Rabo Clubkas

Bedankt voor de stemmen! Het bedrag van de Rabobank zal de sport in de club versterken!

Vertrouwenscommissie (her)geïnstalleerd

De bezetting van de Vertrouwenscommissie is aangepast en nu dus weer op volle sterkte.

De bezetting is nu als volgt:
Johan Holtland
Olaf Roukens
Monique van Ulzen

Deze commissie is aanspreekbaar om ongewenst gedrag te melden naar medewerkers , leden en andere betrokkenen.
Op de algemene pagina van de website staat het protocol ongewenst gedrag vermeld.
De commissieleden staan hier ook vermeld onder het hoofd Vertrouwenscommissie.
De commissie is het best te benaderen via email: vertrouwenscommissie@avantiwilskracht.nl

Algemene Ledenvergadering Voorjaar

De ALV Voorjaar is definitief vastgesteld op dinsdag 18 juni a.s.
In deze vergadering worden de begrotingen van de afdelingen en algemeen gepresenteerd.
Betreft de begrotingen voor het komende seizoen 2019/2020.
Aanvang om 20.00 uur in ons Clubgebouw op het Zoutendijk.

Tot de 18e juni.

Project internet

Zoals vaste Zoutendijk-bezoekers vast en zeker al is opgevallen, zijn er afgelopen weken veel werkzaamheden verricht inzake internetaansluiting.
Onze eigen vrijwilligers hebben samen met Christiaan Kwakman vele meters kabel gelegd, Wife-versterkers aangesloten en overbodige kabels weg gehaald.
Uiteindelijk met één doel: Een stabiel en goed netwerk in en rondom het clubgebouw.

In onze beleving zijn we hierin geslaagd. Voor bezoekers is het WIFI-netwerk Avanti-gasten te gebruiken met het wachtwoord: bezoekersaw

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan graag contact opnemen met Joost Kock via verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl

Kastje naar de muur wint pubquiz 2019

Na enkele weken van voorbereiding vond op 8 februari de jaarlijkse pubquiz bij Avanti Wilskracht plaats.

11 teams met illustere namen als ‘de vedettes’, ‘de kale, de krullenbol en de dames’ en ‘de begionaatjes’ hadden zich vooraf aangemeld om elkaars kennis te testen. Op de avond zelf kwamen hier nog 4 teams bij wat resulteerde in een gezellig, drukke kantine. Quizmaster Rik zorgde ervoor dat de avond in goede banen geleid werd. De diversiteit in vragen leidde tot veel hoofdbrekens bij de deelnemers. Tijdens de puntentelling in de pauzes bleek al dat het een gewaagde strijd zou worden tussen een 4-tal teams. Na de muziekronde – waar hartstochtelijk werd meegezongen – werd duidelijk dat ‘kastje naar de muur’ de meeste punten behaald had. Zij gingen er dan ook met de wisselbeker, de Avanti-bierglazen én de consumptiebonnen vandoor.

Gedurende de avond werd duidelijk dat FC Twente de voorsprong op de concurrenten had uitgebreid. Iets wat de feestvreugde binnen het clubgebouw nog verder vergrootte. De organisatie hoopt volgend jaar weer zoveel enthousiastelingen te mogen verwelkomen tijdens de pubquiz 2020!

DSC01591

DSC01592

 

FIFA-toernooi 2019 groot succes

Afgelopen zaterdag vond de 3e editie van het FIFA-toernooi plaats bij Avanti Wilskracht. Mede door de 50 aanmeldingen was het daarom gezellig druk in de kantine. De fanatieke gamers begonnen om 9 uur met de poule wedstrijden. Na een paar mooie wedstrijden gingen de nummers 1 en 2 door naar de knock-outfase van het toernooi. Elke winnaar kwam een ronde verder, de verliezer werd automatische uitgeschakeld.

Rond 14.00 uur werden de halve finale wedstrijden gespeeld. De troostfinale en finale werden daarna gespeeld op het grote scherm in de kantine. Onder luide aanmoedigingen en aanwijzingen van de toeschouwers waren dit twee fantastische wedstrijden. In de troostfinale speelde Maddox Agterbos met zijn Paris Saint-Germain tegen het FC Barcelona van Twan Kwaad. Twan trok uiteindelijk aan het langste eind en won deze wedstrijd met 2-1. De zinderende finale werd gespeeld tussen Sem Kuiper (Juventus) en Thijs Pit Boersma (Liverpool). Thijs maakte tijdens het toernooi veel indruk met zijn prachtige doelpunten. In de finale was hij echter niet opgewassen tegen Sem. Na een ruststand van 2-2, won Sem uiteindelijk met 4-3.

Sem ging er met de hoofprijs vandoor en mag ook nog deelnamen aan het speciale Rent’n Play kampioenschap én het Enschedees Kampioenschap.
Op naar volgend jaar!

Bekijk hier alle foto's.

Nieuwjaarstoespraak 5 januari 2019

We gaan het samen gewoon doen!

We kijken terug op, sportief gezien, een mooi jaar, waarin de dames 1 handbal kampioen zijn geworden, en momenteel in de hoofdklasse spelen.

Bij voetbal zien we een herstel in het aantal leden, na licht ledenverlies in 2017, voor 2019 is de verwachting dat dit herstel zich verder doorzet, het eerste speelt mooi bovenin mee in een spannende 3e klasse, en heel veel jeugdleden spelen elke week met veel plezier hun wedstrijden.

Afdeling Fit& Actief groeit als kool, niet alleen in Glanerbrug maar ook in Enschede zuid steeds meer oudere leden bewegen meer en voelen zich daardoor fitter en gezonder, en vinden veel gezelligheid bij elkaar.

Bij Gymnastiek/streetdance loopt het allemaal op rolletjes, naast goede sportieve prestaties, is er een nieuwe voorzitter, en andere bestuursleden, die met hun passie er voor willen zorgen dat er zo optimaal mogelijk gesport kan worden.

De Loopgroep kan terugkijken op een enorm goede, succesvolle start van de RABO zomerloop die voor het eerst vorig jaar is gehouden. Zeer professioneel met een mooi deelnemersveld en de verwachting op een succesvol vervolg in 2019!

Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, zeker bij een grote vereniging als Avanti Wilskracht.

Als we niet oppassen kijken we alleen naar die zaken, die misgaan dus, en laten dit gevoel overheersen, terwijl er juist veel meer dingen er goed gaan.

Wat meer positivisme dus, en dat begint naar mijn bescheiden mening met begrip en respect voor elkaar.

Regelmatig bekijk ik filmpjes van het NOC/NSF of de KNVB die allemaal op ludieke wijze laten zien waar het fout gaat, we knikken dan allemaal heel begrijpend of lachen meewarig  om de herkenbare reacties tijdens sportmomenten, wedstrijden, trainingen enz.

Maar hoe bewust zijn we ons van ons eigen gedrag? Welk voorbeeld geven we onze jeugd? Hoeveel ruimte geven we elkaar om te kunnen zijn wie je bent?

Een groot stuk in de TC Tubantia over de toenemende agressie tijdens sportwedstrijden, met name voetbal, en verenigingen die liever niet meer tegen Enschedese verenigingen willen voetballen.

Samen kunnen we er voor zorgen om hier een ander beeld te geven, te laten zien dat we daar niet bij willen horen. Want dit heeft in mijn beleving niets met sport te maken, maar hoe erg is het nu werkelijk? Van hoeveel beeldvorming is hier sprake?

Als alles keurig netjes verloopt lezen we dit niet in de krant, dezelfde krant omschrijft de voetbalwedstrijden tussen Avanti Wilskracht, Eilermark en Sportlust als “burenruzie” , een term die nou niet direct voor positieve gedachten zorgt. Dus heb ik de betreffende journalist gevraagd om deze term niet meer te gebruiken, en vooral de vele mooie en goede momenten te benadrukken.

We gaan hem bouwen, die brug !

Het door Avanti Wilskracht gestarte initiatief NOABERSPORT , tussen ons en de naastgelegen sportverenigingen, TVG, Ons Clubje en GVV Eilermark gaat dit jaar echt vorm krijgen en wordt één van de 4 open sportterreinen/ ontmoetingsplekken van Enschede.

We hebben ruim een jaar allerlei besprekingen gehad, nu moeten we naar uitvoering, te beginnen met het samen bouwen van een brug tussen onze accommodatie en die van de naastgelegen sportverenigingen over de Ecozone. We willen dit samen gaan doen met onze klimoppers, Glanerbrug werkt, landschap Overijssel en natuurlijk de gemeente Enschede, zodat we visueel met elkaar verbonden zijn.

We zoeken op sommigen vakgebieden nog een aantal vrijwilligers, voor meer informatie hierover verwijs ik graag naar Herman van Ommen.

Noabersport zal straks in een entiteit moeten worden neergezet bijvoorbeeld een stichting of een sport coöperatie, degene die hier behulpzaam in kan zijn mag zich bij mij of Herman melden!

We werken op dit moment aan het opzetten van een commissie innovatie en ontwikkeling, waarvoor al enkele mensen door het DAB zijn gevraagd, ook hiervoor geldt, denk je hierin wat te kunnen betekenen geef je dan op om hierin mee te denken!

Het doel van Noabersport is, naast één grote bruisende sportaccommodatie, er in de komende tijd voor te zorgen dat we hierdoor voldoende financiële middelen kunnen genereren om sport op lange termijn betaalbaar te kunnen houden en om van waarde te kunnen zijn voor onze directe omgeving, de mensen in Glanerbrug en Enschede-oost. Hier moet het om het welzijn van mensen gaan waarbij we ons steentje kunnen bijdragen voor diegene die het wat moeilijker hebben dan de gemiddelde Enschedeër. We willen graag een goede toekomst voor onze sportverenigingen, hier kunnen we samen met de Gemeente Enschede voor zorgen.

Bennie Nijhuis ontvangt Jaap Goosen-memorial

Aan Bennie Nijhuis werd de Jaap Goosen-memorial toegekend en uitgereikt.
Dit voor jarenlange inzet voor Avanti.

Bennie werd toegesproken door José Wessendorp – Goosen; zus van Jaap Goosen.
Door haar werd de motivatie voorgelezen en de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Momenteel is Bennie secretaris van het Algemeen Bestuur.

Renate Vreriks benoemd tot lid van verdienste

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie is Renate Vreriks op voordracht van het Gym-Streetdance bestuur en het Algemeen Bestuur benoemd tot lid van verdienste.
Ze werd toegesproken door Mariska Letteboer van de afdeling Gym-Streetdance en Barry Siero, onze algemeen voorzitter.

Renate Vreriks komt deze benoeming toe voor haar vele werk voor Avanti Wilskracht als vrijwilligster en m.n. voor het 18 jaar lang voorzitter zijn van de afdeling Gym-Streetdance. In deze functie maakte ze ook deel uit van Algemeen Bestuur.

Kerstmarkt(en) Münster

Op woensdag 12 december organiseerde de sponsorcie. voor de vrouwen van onze sponsoren een bezoek aan de kerstmarkt(en) in Münster. Na ontvangst met koffie/thee/krentewegge vertrokken maar liefst 34 dames én 1 heer rond 11.00 uur naar de sfeervolle stad, shoppend naar mooie kerstcadeau’s!

Bij terugkomst wachtte een heerlijk stamppotbuffet. Rond 20.00 uur werd de geslaagde dag afgesloten onder positieve reacties. Zeker voor herhaling vatbaar!!

Avanti brengt u het licht!

In de donkere dagen voor kerst heeft Avanti Wilskracht zich samen met de Noabersportverenigingen aangemeld voor de Light it up Campagne.
Deze verlichtingscampagne heeft tot doel om bezoekers van sportverenigingen veilig van en naar het sportpark te laten gaan.
Zoals op de afbeelding te zien is, zijn er vanaf 4 december daarom gratis fietslichtjes te verkrijgen in de kantine van sportpark ’t Zoutendijk!

Jaarverslag verenigingsmanager 2018

Vorig jaar was mijn eerste jaar als verenigingsmanager van deze mooie vereniging. Na de eerste maanden de tijd genomen te hebben om feeling te krijgen met de mensen binnen de club, de heersende afspraken en vaststaande structuren binnen de club, heb ik het tweede jaar ingezet op datgene wat goed is in stand houden en datgene waar verbetermogelijkheden zijn, deze ook daadwerkelijk te verbeteren. Dat ik daarbij afhankelijk ben van het meedenken en meewerken van de vele vrijwilligers binnen de vereniging is voor mij nog steeds erg duidelijk. Het doet me goed dat ik de kennis, ervaring en het enthousiasme van deze mensen kan inzetten bij het uitoefenen van mijn functie als verenigingsmanager.

Als ik terugkijk op het jaar 2018 wil een aantal behaalde resultaten op een rij zetten:

 • De schoonmaak van sporthal de Brug is in 2017 beheer gekomen bij Avanti. Wiebe Jongsma heeft een dienstverband gekregen en richt zich op de schoonmaak in de Brug, samen met een aantal andere personen uit de ‘Avanti-school’. Deze groep breidt zich geleidelijk steeds meer uit, mede door de prettige samenwerking met het Noaberhuus.
 • Op moment van schrijven stuur ik dagelijks in totaal 22 vrijwilligers aan, de zogenaamde klim-oppers, participanten, maar ik zie eigenlijk als medewerkers. Ze verrichten wekelijks zo’n 200 uur vrijwilligerswerk. Dit is een forse toename ten opzichte van vorig jaar. Er is veel tijd en energie geïnvesteerd om deze groep weer te laten groeien, nadat er in 2017 maar liefst 8 vrijwilligers doorgestroomd waren naar reguliere arbeid. In 2018 waren dit er 3, waarvan we ook een mooie uitstroombonus hebben ontvangen vanuit gemeente Enschede. Vorig jaar heb ik tijdens de ALV aangegeven dat we ook dagbestedingsplekken gaan aanbieden. In 2018 heeft dit ons als vereniging een mooie bijdrage opgeleverd. Leuk om te vermelden is dat twee van onze vrijwilligers op dit moment weer een studie oppakken binnen het ROC en dat we dit schooljaar 2 stagiaires vanuit het speciaal onderwijs een stageplek bieden. Ook op deze manier proberen we mensen een vervolgstap te bieden in hun leven;
 • Verder ben ik het afgelopen jaar weer bezig geweest met het organiseren van evenementen/activiteiten in en rondom het sportpark. Dit is gedaan in samenwerking met ROC-studenten, basisscholen, supportersvereniging en/of de betreffende afdeling van Avanti Wilskracht, denk aan: Fifa-toernooi, pubquiz, Wandeldriedaagse, Koningsspelen, Tiroler zes-kamp, Burendag en de zeer goed verlopen seizoensafsluiting waar een mooie combinatie gemaakt is met de Rabo Zomeravondloop.
 • We hebben gezamenlijk met FC Twente het project Scoren in de Wijk gefaciliteerd op onze accommodatie. Naast dat dit voor ons als vereniging geld heeft opgeleverd, zijn er ook een tweetal personen blijven plakken als vrijwilliger. De groep uit Dolphia heeft daarnaast tijdens de Wandeldriedaagse van Enschede een mooi bedrag opgehaald voor het goede doel, Kirstens Kopgroep.
 • Ik kan ook concluderen dat de samenwerking met het ROC Sport en Bewegen is geïntensiveerd. Naast de 2 4-jaars studenten die hier hun afstudeerstage lopen, bieden we op vrijdag plek aan een klas 3e jaars studenten Sport en Bewegen. Ze doen ervaring op in het verzorgen van gymlessen op de basisscholen en de organisatie van activiteiten/evenementen binnen Avanti Wilskracht. Het verhuren van de vergaderzaal levert daarnaast nog een mooie structurele bijdrage op.
 • Een aantal nieuwe activiteiten die doordeweeks en overdag plaats vinden op sportpark Zoutendijk: Alifa met een meidengroep op de maandag, we proberen soep te verkopen doordeweeks en in het weekend en het bridgen dat het 2e seizoen ingaat;
 • Ook zijn we bezig geweest met het verder verduurzamen van de accommodatie, onder meer door LED-verlichting te plaatsen in en rondom het clubgebouw en de kleedkamers;
 • Verder hebben we met onze activiteiten op verschillende manieren externe geldstromen binnen gehaald, denk daarbij aan de subsidie voor de combinatiefunctionaris, het meewerken aan Burendag, NLDoet en het projectleiderschap van Noabersport.
 • Het project Noabersport heeft tot op heden onder andere de organisatie van het LifeGoals-festival opgeleverd. Daarnaast is de samenwerking met de Noaberverenigingen versterkt.

Nogmaals dank voor het meedenken en meewerken. Op naar een mooi en succesvol 2019!

FIFA-toernooi

Dag voetbalvrienden/voetbalvriendinnen,
 
Op 12 januari zal weer het jaarlijkse FIFA-toernooi georganiseerd gaan worden bij Avanti Wilskracht.
Ook deze editie zijn er weer mooie prijzen te verdienen en natuurlijk de felbegeerde titel ‘Avanti Wilskracht FIFA-master 2019’. De winnaar mag daarnaast deelnemen aan het Enschedees Kampioenschap FIFA.

’s Ochtends worden de jongens en meisjes t/m 14 jaar uitgenodigd. De fanatiekelingen vanaf 15 jaar zijn ’s middags van harte welkom.
Iedereen is dus van harte welkom om zich aan te melden (€5,- inschrijfgeld).
Inschrijven doe je door vóór 22 december een mail te sturen naar fifatoernooi2019@avantiwilskracht.nl
Vermeld hierbij je naam en je leeftijd. 

BINGO LIEFHEBBERS OPGELET

Op de navolgende avonden zal er dit seizoen een bingo avond georganiseerd worden in het clublokaal.

26 januari / 23 februari / 23 maart / 20 april / 25 mei.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
Zoals gebruikelijk is iedere bingo liefhebber van harte welkom

Scoren in wijk, supporter van elkaar

De komende maanden gaat een vervolg gegeven worden aan het project FC Twente, supporter van elkaar.
Met het project ‘supporter van elkaar’ kunnen de deelnemende gezinnen uit Dolphia en Glanerbrug met steun van FC Twente op een sportieve en leuke manier samen aan de slag gaan.

Zo komt een diëtiste voorlichting geven over gezonde voeding en zal er met medewerking van Fit en Actief gewandeld worden met de smovey’s.
In het kader van Noabersport zullen er ook sport- en spelactiviteiten plaats vinden in het clubgebouw van ‘ons Clubje’.
Meer informatie op www.scorenindewijk.nl

Repaircafe

Iedere dinsdagmiddag is er voor iedereen de mogelijkheid om gratis kapotte spullen te laten repareren in het clubgebouw van Avanti Wilskracht op sportpark het Zoutendijk.
Van 14.00 tot 16.00 staan de monteurs klaar om u te helpen. Ze kunnen allerlei reparaties ter plekke uitvoeren o.a. elektrische apparaten - speelgoed maar ook kleding.

Op dinsdag 26 december en dinsdag 2 januari zijn ze niet aanwezig, maar op alle andere dinsdagen bent u van harte welkom.