Laatste nieuws

 

In memoriam Herman Krabbe

In de nacht van zondag 22 op maandag 23 maart is in het MST te Enschede ons lid van verdienste Herman Krabbe overleden.

Vorige week werd bekend dat Herman was besmet met het corona virus. Ten gevolge daarvan is hij in de nacht van zaterdag op zondag overgebracht naar het ziekenhuis, waar men hem echter niet meer heeft kunnen helpen. Heel veel ziektes heeft hij de laatste jaren weten te overwinnen, echter dit virus is hem dus nu fataal geworden. Er is bijna geen lid binnen onze omni sportvereniging die Herman niet kent. Oudere leden kennen hem als doelman in het eerste elftal. Door een zware knie blessure met zeer grote gevolgen ook voor hem persoonlijk heeft hij toen zijn sportieve carrière moeten beëindigen. Het uiteindelijke gevolg van deze blessure was dat men heeft moeten besluiten om zijn been vast te zetten, waardoor hij nog maar moeilijk uit de voeten kon. Maar met al zijn doorzettingsvermogen heeft hij deze handicap grotendeels kunnen overwinnen. Daarna werd hij tijdens een van zijn vakanties ook nog getroffen door een herseninfarct, waardoor het praten voor hem in eerste instantie bijna onmogelijk was. Maar ook hier heeft zijn sterke wil ervoor gezorgd dat hij met hulp van allerlei hulpverleners zich toch weer redelijk wist te redden.

In de afgelopen jaren werd zijn hart ook nog eens een probleem voor hem. Doordat de ziekte van zijn vrouw Minie steeds meer hulp vroeg hebben ze samen besloten om hun huis aan de Bentstraat op te geven en te verhuizen naar een appartement in het Ariens tehuis. Lang hebben ze daar niet samen van mogen genieten want de ziekte van Minie werd van dien aard dat ze op een andere afdeling binnen het Ariens werd opgenomen. Een afdeling waar ze nu nog steeds verblijft.

Door de goede zorg voor Minie had Herman de tijd en de gelegenheid om te genieten van zijn tweede grote liefde Avanti Wilskracht. Er ging hem bijna geen training of wedstrijd van de selectie mis. Op de dinsdag en donderdagavond was hij aanwezig, maar ook op zondag eerst naar het tweede en aansluitend naar het eerste elftal. Zijn commentaar bij voornamelijk de wedstrijden was ondanks zijn spraak beperking vaak luid en duidelijk te horen. Voor hem telde maar een ding het naar behoren presteren, inzet tonen en dan als het maar even kon de winst pakken. Was de tegenstander beter en onze jongens hadden aan zijn voorwaarden voldaan nam hij er, zij het met tegenzin, wel genoegen mee. Na afloop van de wedstrijd stond hij altijd bij de uitgang van het veld om een ieder te bedanken. Dat nu zullen de spelers moeten missen. Ook was hij de man die namens Avanti W. in iedere bestuurskamer in de rust van de wedstrijd de honneurs waar nam.

Er is dan ook bijna geen vereniging in onze omgeving die niet met Herman hebben kennis gemaakt. Maar hij deed nog veel meer voor de club. Allereerst werd hij na zijn actieve carrière wedstrijdsecretaris van de afdeling voetbal. Tot in de puntjes had hij de zaken voor elkaar. Tot aan zijn herseninfarct heeft hij deze functie uitgevoerd. In de afgelopen jaren hebben ook de meeste jeugdspelers met hem kennis gemaakt. Op onze jaarlijkse E- en F-toernooien stond Herman eerst op de parkeerplaats om daar samen met anderen het parkeren in goede banen te leiden. Aansluitend was hij de man die de gehele dag alle spelertjes voorzag van ranja.

Wij als Avanti Wilskracht zijn hem veel heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de vereniging heeft betekend. Het is dan ook heel jammer dat we door de omstandigheden die er nu heersen niet persoonlijk afscheid van hem kunnen en mogen nemen.Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 4 januari jl. is hij nog uitgebreid gehuldigd voor zijn 70 jarig lidmaatschap waar heel veel leden hem nog de hand hebben kunnen schudden. En dat moment moeten we nu in herinnering houden.

Wij wensen, als bestuur en leden van de Omnisportvereniging Avanti Wilskracht zijn vrouw Minie en zijn naaste familie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Condoleanties alleen schriftelijk aan Fam. Krabbe Veldstr. 17 7532 ZE Enschede.

Vanwege het coronavirus is het niet mogelijk om bij de uitvaartplechtigheid van Herman te zijn. Daarom heeft de familie besloten om de uitvaart via onderstaande link uit te zenden. Zodat we Herman een zo goed mogelijk afscheid kunnen geven. De plechtigheid is via die link op vrijdag 27 maart vanaf 18.30 uur te volgen.

Ga hier naar de uitvaartplechtigheid.

Sportvelden per direct gesloten

Beste ouders/vrijwilligers/leden,

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in overleg met Sportaal en betrokken partners besloten de sportparken per direct fysiek te sluiten. De sluiting geldt tot tenminste 28 april.

In de afgelopen dagen hebben we geconstateerd dat jongeren samenkomen op voetbalvelden. Daarbij zijn de groepen soms zo groot dat er sprake is van meer dan 100 personen. In de noodverordening die op 16 maart is afgekondigd staat dat geen bijeenkomsten mogen plaatsvinden van meer dan 100 personen. Het is zelfs strafbaar, maar met het sluiten van de velden gaan we er vanuit dat er niet hoeft te worden opgetreden. Ook heeft het Rijk opgedragen om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en een minimale afstand van 1,5 meter tot elkaar te houden. Ook binnen kleinere groepen. Daarnaast merken we dat helaas niet iedereen komt om een balletje te trappen. Er ontstaat schade door zwerfafval, sigarettenpeuken, kleine vernielingen et cetera. Kortom, geen wenselijke situatie.

We hebben daarbij ook uw hulp nodig. Om het Coronavirus het hoofd te kunnen bieden is het nodig dat we allemaal ons gezonde verstand gebruiken. Ieder van ons heeft daarin zelf een verantwoordelijkheid. Als ouder is het belangrijk hierover in gesprek te gaan met uw zoon en/of dochter.

Tot slot. Het is voor ons allemaal een zware periode. Deze crisis is voorlopig nog niet voorbij. We hebben met elkaar een lange adem nodig maar uiteindelijk zullen we deze situatie te boven komen. Tot die tijd rekenen wij extra op uw medewerking en steun. Hartelijk dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

Namens het College van Burgemeester en Wethouders

Het Coronavirus - update

Beste leden,

Naar aanleiding van de berichtgeving vanuit RIVM en NOC*NSF heeft het DAB van Avanti Wilskracht besloten om sportpark 't Zoutendijk t/m 28 april te sluiten. Dit houdt in dat het sportpark niet toegankelijk is en dat er geen activiteiten plaats vinden in de genoemde periode. Ook de overige locaties waar sport bedreven wordt, zijn gesloten.

Als vereniging willen we zorg dragen voor een veilige omgeving voor sporters, vrijwilligers en bezoekers. Voor verdere informatie kan contact opgenomen worden met Joost Kock via 06-10359564 en verenigingsmanager@avantiwilskracht.nl

Verhoging prijzen consumpties

Beste leden

Jarenlang heeft Avanti in de kantine bijna alle prijzen van de consumpties hetzelfde kunnen houden.

Echter omdat leveranciers de inkoopprijzen hebben verhoogd en de btw verhoging 2019 nog nooit was doorberekend is besloten een prijsverhoging door te voeren per zondag 1 maart 2020.

Koffie, water, snoep, soep en sausen blijven gelijk.

Het AB

Prijslijst 1 Prijslijst 2

Opening 90-jarig Jubileum

Wat een middag: wat een opening! Zaterdag 4 januari 2020 opende Avanti Wilskracht haar 90-jarig jubileum! En niet alleen het jubileum ook haar tiende decennium. “Proost!” proclameerde algemeenvoorzitter  Barry Siero.

De zaterdag begint zoals vele eerste zaterdagen van Avanti Wilskracht begonnen: de Nieuwjaarswedstrijd. Voor de 55ste keer nemen de trainers en leiders van Avanti het op tegen de JO19-junioren. Een dondersspannende wedstrijd eindigt in een overwinning voor de trainers en leiders. Het weer zit niet mee, maar het spektakel spat eraf. Ondertussen in de kantine zijn de barvrouwen drukt bezig met de voorbereiding voor de Nieuwjaarsreceptie, die zij al jaren verzorgen.

Rond 15.00 uur loopt de kantine vol. “Het wordt druk”, zegt algemeensecretaris Bennie Nijhuis. Hij krijgt gelijk. Barry Siero neemt de microfoon en spreekt een volle zaal toe. Hij vertelt over het afgelopen jaar en zoals het hoort bedankt hij de leden en vrijwilligers. Maar de voorzitter doet ook een dringende oproep voor dit nieuwe decennium: “U bent nodig!” Avanti Wilskracht is sterk en redt zich, maar wil nog zo veel meer  en wil het nog zo veel beter doen. Daarvoor zijn meer mensen nodig.

De algemeenvoorzitter gaat over naar de huldiging van de jubilarissen. Dit jaar worden de meeste jubilarissen gehuldigd op de Jubileumreceptie van 26 juni. Vandaag alleen de jubilarissen die het langst lid zijn. Dat loop tot meer dan zeventig jaar lidmaatschap van de vereniging! Herman Krabbe, Sjors Nijhuis en Herman Bouwmann worden in het zonnetje gezet. Precies wat deze titanen van Avanti Wilskracht verdienen. Niet alleen al zolang lid van de club, maar ook leden die als vrijwilligers en bestuursleden stenen hebben bijgedragen aan Avanti Wilskracht. Jammer genoeg kan de vierde jubilaris Carel Kamphuis niet aanwezig zijn, ook meer dan zeventig jaar lid. Wederom zo’n belangrijke naam binnen Avanti Wilskracht. Van hier: “Carel gefeliciteerd met jouw jubileum!”

Deze 55ste Nieuwjaarsreceptie is speciaal. Het is een opening van een Jubileum. Barry Siero geeft de microfoon aan Thomas Nijenhuis. Als voorzitter van het Jubileumcomité AW 2020 vertelt Thomas de werkzaamheden van de afgelopen maanden. Het Comité is sinds februari werkzaam en nu op de Nieuwjaarsreceptie mogen de plannen uiteen worden gezet. Ten eerste: het Jubileumlogo. In oktober heeft het Comité een tekenwedstrijd uitgeschreven. De jeugd van Avanti is gevraagd een logo te ontwerpen. “De oudere garde herinnert ons dat ‘de jeugd de toekomst heeft.’ Vandaar dat wij als Comité dachten, ‘Dan gaan we dat aan de jeugd vragen.’ Dit leverde 14 inzendingen op”, vertelt Thomas. Op de Smart-tv in de kantine worden de inzendingen getoond.

Stilletjes kijken de leden naar de creativiteit van de jeugd. Wie heeft er gewonnen? Op het tv-scherm verschijnt de naam van Kim Meijerink, lid van de afdeling Handbal. “Kim gefeliciteerd!” en direct daarna maakt het Comité het definitieve Jubileumlogo bekend (de tekening van Kim die digitaal is gemaakt). “Oooh!” galmt door de kantine en direct beginnen de aanwezigen te applaudisseren. Een prachtig mooi logo, waarmee Avanti Wilskracht met opgeheven hoofd de komende maanden tegemoet kan gaan. Als bedankje overhandigt het Comité Kim een verrassing. Een trainingspak (natuurlijk  in de clubkleuren) met haar eigen logo. Trots toont de winnares het trainingspak aan de leden; weer een applaus.

En dan. Wat heeft het Jubileumcomité nog meer bedacht? Natuurlijk een uitleg over de komende maanden. Er komt een Jubileumglossy, een –receptie (26 juni), een –reünie en een –feest (27 juni). Zelfs dat is nog niet alles. Het Jubileum wordt breed gedragen en de afdelingen komen met hun bijdrages in de feestelijkheden. Binnenkort hangt er op het Zoutendijk een grote kalender met alle festiviteiten. Wat blijft er nog voor 4 januari over? Een verrassing…

Speciaal voor het 90-jarig Jubileum heeft Avanti Wilskracht contact gezocht met Henk-Jan Nijhuis van Nijhuis Slijterij & Wijnhandel. Binnen Glanerbrug kennen we de drankjes zoals de Stroat, de Vlodder, en het Tranendal. “Dan kan Avanti toch niet achterblijven?”, vertelt de jubileumvoorzitter. En Avanti Wilskracht blijft niet langer achter, want met trots is de stroopwafellikeur Nen Diek gepresenteerd. Een drankje ter ere aan de vrijwilligers die de kantine van Avanti realiseerden. De prachtige tekst (te vinden achter op de fles) van Joop Kwakman herinnert aan deze geweldige prestatie:  “Geen enkele vereniging bestaat zonder vrijwilligers die hun club ondersteunen: die zoden aan de dijk zetten. Avanti Wilskracht is hierop geen uitzondering en het beste bewijs vindt men op ’t Zoutendijk. Deze thuisbasis van Avanti wordt op 25 mei 1980 officieel in gebruik genomen, met als pronkjuweel de kantine. Een voormalige boerderij uit de negentiende eeuw. Het Algemeen Bestuur wil in 1978 van de boerderij, die dan in slechte staat verkeert, een clubgebouw maken. ‘Zet de shovel d’r maar veur’, zo luidt het commentaar op dit plan. Het bestuur houdt voet bij stuk en dankzij de tomeloze inzet van een grote groep vrijwilligers verandert   de   vervallen   boerderij   in   een   van   de   mooiste   kantines   van   Nederland. Een clubgebouw dat bewijst hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor een vereniging. Zeker voor het 90-jarige   Avanti   Wilskracht   uit   Glanerbrug,   dat   eigenhandig   een   verwilderde   bouwval verbouwde tot een dijk van een sportcomplex. Daarom met trots: nen Diek.”

Gejuich in de zaal, iemand roept “Mooi idee!” Avanti Wilskracht heeft nu haar eigen likeurtje. Dat te verkrijgen is bij Nijhuis Slijterij & Wijnhandel. Dat is niet alles, want bij elke aankoop, gaat een gedeelte van de opbrengst naar Avanti toe.

Zoals het hoort wordt op de Nieuwjaarsreceptie de Jaap Goosen Memorial uitgereikt. Voor een fantastische vrijwilliger die menig tijd in Avanti Wilskracht heeft gestoken. Elk jaar de spanning wie dat wordt. Voor het afgelopen jaar ontvangt Harrie Wielinga deze prachtige bokaal (lees hier het artikel).

Dan is het moment aangebroken voor de opening. Het Jubileumcomité overhandigt algemeenvoorzitter Barry Siero het karakteristieke zwarte kruikje van Nen Diek. Maar dat is niet alles. Alle aanwezige leden (18+ natuurlijk wel) krijgen een borrelglaasje met het Jubileumlogo erop. Het duurt even om ze allemaal uit te delen. “Ho ho!”, roept Barry, “Even wachten,” er zitten al enkelen te nippen. Uiteindelijk heeft iedereen een vol glaasje. Barry houdt de zijne de lucht in: “Een goede gezondheid en dat 2020 een geweldig Jubileumjaar zal zijn! Proost!”

Het 90-jarig Jubileum is geopend.

Bekijk hier alle foto's van de nieuwjaarsreceptie.

Noabersport, de kracht van verenigingen

KRACHT VAN VERENIGINGEN
Kracht van Verenigingen is een project binnen Noabersport en is medio november 2019 gestart. Het project richt zich op jongeren om een individuele zorgindicatie te voorkomen of om de zorgindicatie om te zetten. Dit bereikt Kracht van Verenigingen met behulp van het opzetten van een dagbesteding.

DOEL
Het doel hiervan is de jongeren een plek te geven in de maatschappij/vereniging met de kwaliteiten die hij/zij heeft, ongeacht de ondersteuningsbehoefte. De bestaande structuren van de verenigingen zijn hierbij de basis, inclusief bestaande activiteiten, reguliere trainingen en wedstrijden.

BEGELEIDING
Via Noabersport krijgen deze jongeren professionele begeleiding van Kaylee Brik op maandag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 19.00 uur. De jongeren krijgen activiteiten aangeboden op de accommodaties van Noabersport zoals wandelen, sporten of het kijken van een film. Aan het eind van de dag koken en eten zij samen.

DUUR PROJECT
Dit project duurt drie jaar en wij hopen dat wij veel jongeren een gepaste plek kunnen bieden.

 

Harry Wielinga winnaar Jaap Goosen memorial 2019

Tijdens de druk bezochte en met enkele hoogtepunten opgesierde nieuwjaarsreceptie is Harry Wielinga bekend gemaakt als winnaar van de Jaap Goosen memorial 2019.

Motivatie:

Harry is vanaf de oprichting van de loopgroep actief geweest bij deze afdeling.

Zo was hij de allereerste voorzitter van deze afdeling, de grote organisator van de Rabo nieuwjaarsloop, als ook voorloper op de trainingen donderdagsavonds en zondagmorgen. Tevens heeft hij deel uitgemaakt van de trainers - en wedstrijdcommissie.

Hoewel Harry er voor heeft gekozen wat meer op de achtergrond te werken, steekt hij nog steeds veel tijd en energie in de loopgroep.

Harry is een sport - en verenigingsman in hart en nieren. Zo was hij trainer en speler bij de afdeling voetbal - trainer bij de loopgroep. Hij was zeer nauw betrokken bij het opzetten van trainingen om lopers voor te bereiden op de hele en halve marathon. Daarbij mogen we niet vergeten dat het niet alleen het lopen betreft maar ook de reizen naar o.a. de Dam tot Damloop en de Zevenheuvelentocht.

Kortom een man die mede door de steun van zijn vrouw Jose al jaren actief is binnen de vereniging en dit hopelijk nog jaren vol blijft houden, een voorbeeld voor velen.

Uit handen van Els Goosen mocht Harry de bokaal in ontvangst nemen.
Harry namens ons allen van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding.

Jan Olthof benoemd tot lid van Verdienste

Een vrijwilliger op de achtergrond. Die in de jaren 70 meehielp het Weekendkamp op te richten, waar zovelen plezier aan hadden en hebben. Een jeugd- en seniorenleider. Toch vooral het vriendelijke gezicht achter de bar, dat bij menig lid de bestelling opneemt. Daarom een diepe buiging namens bestuurs- en kaderleden voor

JAN OLTHOF

Algemeenvoorzitter Barry Siero benoemde Jan – na instemming van de voorzitters van de afdelingen op de algemeenbestuursvergadering van 2 december 2019 – tot LID VAN VERDIENSTE van Avanti Wilskracht, tijdens de bedankavond van de barvrijwilligers op vrijdagavond 20 december 2019.

En hoe verdiend! Jan werd in 1948 lid van Avanti Wilskracht; is daarmee één van de oudste leden. Nam in 1973 deelname in de Oudercommissie. Een groep die het toenmalige Jeugdbestuur ondersteunde. Deze commissie nam het op zich om het Weekendkamp voor het eerste te organiseren. In datzelfde jaar kwam Jan uit als leider van de D3 en hij zou daaropvolgend vele leiderschappen vervullen – bij zowel jeugd als senioren.

Jan zette zich in voor de Lotto en de Toto binnen de club, dat behoorlijk wat geld opleverde voor de vereniging. Hij was daarbij ook een persoon die als lid van het Jeugdbestuur in 1982 het 50-jarig jubileum van de Jeugd mede-realiseerde.

lid van verdiensteToch zal Jan voor de huidige leden bekend staan als de sympathieke man achter het schap. Voorheen vast op de maandagavond, als de vrijwilliger die de vergaderende bestuurs- en kaderleden een versnapering verzorgde, maar vooral nu van de zaterdagmiddag. Waar hij als tachtigjarige blijft genieten van de wedstrijdmiddagen binnen de club.

Vrijdagavond is mooi, zeker de 20ste van december in 2019. Na het moment van benoeming door de algemeenvoorzitter geeft algemeensecretaris Bennie Nijhuis Jan de hand – Jan was in de jaren negentig leider van het seniorenelftal van Bennie. De algemeensecretaris feliciteert en zegt: “Leider! Van harte proficiat.”

Jan lacht. 

INVOERING ROKERSBELEID

Met ingang van 1 september 2019 wordt het aktieplan roken/niet roken definitief ingevoerd op het Zoutendijk bij Avanti Wilskracht.
Dit conform het besluit van de ALV.

Het houdt het navolgende in:

  • er wordt een rokerszone ingericht
  • langs de velden wordt er niet meer gerookt
  • in en naast het kleedgebouw en onder de overkapping in het kleedgebouw wordt er niet meer gerookt
  • de rokerszone is het terras ten zuiden van het Clubgebouw vanaf de poort en tot aan de overkapping vast aan het kleedgebouw en de zijkant van de kantine rechts (vanaf terras gezien) tot aan de zij-ingang bij de keuken
  • de hal en overkapping aan de linkerzijde (vanaf terras gezien) is rookvrij
  • trainers/coaches/leiders dienen voor/tijdens en na de training en wedstrijden niet te roken in het bijzijn van kinderen
  • op zaterdagen wordt er tot 17.00 uur op het gehele Zoutendijk niet gerookt
  • op het terrasmeubilair worden mobiele asbakken geplaatst
  • het rookbeleid wordt mede zichtbaar gemaakt bij de ingangen van het Zoutendijk en op de website

Het officiële jubileumboek FC Twente 50 jaar

Dit officiële jubileumboek is de complete en fascinerende weerslag van de roemruchte geschiedenis van de fusieclub uit Enschede. Door ernstige financiële en organisatorische sores wordt FC Twente gedwongen zijn vijftigjarig bestaan te vieren, de verschijning van het fraaie jubileumboek is echter een lichtpunt.

De trouwe supportersschare omarmt het boek dit alle hoogte- en dieptepunten van de clubgeschiedenis belicht. Met extra aandacht voor de clubiconen: van Abe Lenstra tot Helmuth Rahn, van René tot Willy van de Kerkgof, van Theo tot Boudewijn Pahlplatz en van Jan Jeuring tot Blaise N’Kufo.

Voor meer informatie vragen naar Hans Bloemsma, Remco Veenstra of Eddy Temmer
Boeken zijn te bestellen op onderstaand e-mail adres: fctwente50jaar@avantiwilskracht.nl

Prijs € 19,50 per boek