Foto album

 

sbb erkenningsbewijs erkend leerbedrijf Avanti Wilskracht

Lidmaatschap

Centrale ledenadministratie Avanti Wilskracht
Postbus 6390
7503 GK Enschede
ledenadministratie@avantiwilskracht.nl

Lid worden van Avanti Wilskracht
Om lid te worden van een van de afdelingen van Avanti Wilskracht moet je een aanmeldingsformulier invullen. Dit formulier kun je op deze pagina downloaden (zie bijlage 1 voor de afdeling voetbal en bijlage twee voor algemeen-Gym-Handbal-Zwemmen-Loopgroep enz. onderaan dit bericht), in ons clubhuis op het Zoutendijk krijgen, of ontvangen van één van de vele trainers/begeleiders van onze vereniging. Voordat je lid wordt, kun je de sport die je wilt gaan beoefenen natuurlijk een aantal keer uitproberen of een keer komen kijken. Kijk voor meer informatie hierover bij de verschillende afdelingen of stuur een e-mailtje.

Aanmeldingsformulier voetbal
Aanmeldingsformulier handbal
Aanmeldingsformulier gymnastiek/streetdance
Aanmeldingsformulier loopgroep
Aanmeldingsformulier zwemmen
Aanmeldingsformulier fit & actief

Aanmeldingsformulier inleveren

Het aanmeldingsformulier dient, volledig ingevuld (beide pagina’s!), opgestuurd te worden naar de Centrale Ledenadministratie. Het is niet mogelijk het aanmeldingsformulier via internet in te leveren i.v.m. de benodigde handtekening. Adreswijzigingen Eventuele adreswijzigingen kunnen gemaild worden naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl of anders schriftelijk naar bovenstaand adres (hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het aanmeldingsformulier).

Contributie afdeling voetbal

De contributie afdeling voetbal, per maand als volgt: 

Minipupillen 4/5 jarigen €   9,35  
F pupillen € 13,50 
E,D,C jeugd € 15,50  
Junioren A en B € 16,50  
Senioren € 21,00
35-plus € 11,00
Steunende leden €   6,85 

Inschrijfgeld (eenmalig)      €   5,00
Alle contributies worden per volmacht via automatische incasso geincasseerd.
 

Contributie afdeling handbal

Dames senioren    € 30,50
Dames recreanten  € 22,00
A-junioren  € 25,00
B-junioren  € 24,00
C-junioren  € 21,00
D-junioren    € 19,50
E-junioren    € 18,00
F-junioren (mini’s)  € 18,00
H-junioren (kabouters)  € 14,00
Steunend lid  €   4,85

Inschrijfgeld (eenmalig)  €   5,00
De contributie wordt per volmacht via automatische incasso geïncasseerd.

Contributie afdeling gymnastiek / streetdance

Gymnastiek   junioren t/m 20 jaar   €   9.85 p/m
    senioren   € 11.85 p/m
    selectie   € 14.85 p/m
Ouder- & kindgymnastiek       € 11.85 p/m
Sport-Fit 55+       € 11.85 p/m
Streetdance   junioren 45 minuten   €   9.35 p/m
    junioren t/m 20 jaar          €  11.85 p/m
    selectiegroep   € 15.85 p/m

    senioren   € 12.85 p/m

    Demo   € 14.85 p/m
Jeu de boules       €   5.35 p/m

Naast de contributie moet bij opgave € 5,00 inschrijfgeld worden voldaan. Tenslotte wijzen wij er nog op dat voor onze afdelingen een schriftelijke afmelding geldt. Dit kan alleen voor 1 januari of 1 juli. Afmelden bij de centrale ledenadministratie Avanti-Wilskracht, Postbus 6390, 7503 GK Enschede.

Contributie afdeling loopgroepen

De contributies voor de loopgroep per maand zijn als volgt:

Steunend lid € 4,10
Recreatief lid € 6,40
Actief lid KNAU       € 7,85

Contributie afdeling zwemmen

 Contributie*  Bedrag per maand
 Leden t/m 15 jaar  €  11,00
 Zwemles  €  28,00
 Volwassenen  €  12,00
 65-plus  €  10,00
 Inschrijfgeld  €    5,00 (éénmalig)

*Contributie wordt geïnd d.m.v. een machtiging
Er kan bij de afdeling Zwemmen per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. (wel minimaal één maand van te voren aangeven) Dit kan alleen schriftelijk bij de tafeldames op dinsdag / donderdag.


Contributie opzeggen
Het opzeggen van het lidmaatschap moet altijd schriftelijk gebeuren naar bovenstaand adres. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het verenigingsjaar van de Loopgroep loopt van 1 januari t/m 31 december. Dit in verband met het lidmaatschap van de KNAU. Dit betekent dat u het lidmaatschap voor 1 november moet opzeggen. Bij de afdeling Gymnastiek kan per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. Het inschrijfgeld bij deze afdeling bedraagt 5,00 euro. Bij de afdeling Zwemmen kan per 1 juli en 1 januari opgezegd worden. Het inschrijfgeld bij deze afdeling bedraagt 5,00 euro. Mocht u, om welke rede dan ook, tussendoor willen opzeggen met stopzetten van Uw contributieverplichtingen kan dit alleen met toestemming van het afdelingsbestuur.
Voor contributie opzeggen bij de handbal kijk hier (volgt nog).

Reductieregeling contributie
Indien een lid zich voor een tweede sport aanmeldt, geldt voor de goedkoopste sport een reductie van 25%. Deze regeling geldt zowel voor junioren als voor senioren.
Voor verdere informatie wat betreft contributie kunt u terecht bij de verschillende afdelingen.

Vragen
Vragen over alles wat met lid worden, contributie of de ledenadministratie te maken heeft kunt u e-mailen naar ledenadministratie@avantiwilskracht.nl.

 

 

Sky Vegas review bettingy.com/sky-vegas-casino read at bettingy.com

Realisatie Weland Webdesign   |      © 2015-2017 Omnisportvereniging Avanti Wilskracht