Skip to main content

Algemene Jaarvergadering

De Algemene Jaarvergadering zal plaatsvinden op maandag 28 maart 2022 om 20.00 uur in ons clubgebouw op Het Zoutendijk.

De agenda voor deze vergadering luidt als volgt:

 1. Opening en Inkomend/Uitgaand
 2. Notulen vorige jaarvergaderingen november/december 2019
 3. Mededelingen
 4. Bestuursverkiezingen
  Aftredend Bennie Nijhuis als Algemeen Secretaris/ 2e Penningmeester
 5. Jaarverslagen afdelingen
 6. Jaarverslag verenigingsmanager
 7. Financieel Jaarverslag
 8. Verslag Kascontrole commissie
 9. Contributie verhogingen afdelingen
 10. Beleidszaken
 11. Nominaties Jaap Goosen Memorial
 12. Noabersport
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Wij hopen u te begroeten op de 28ste!

Met sportieve groet,
Namens het Dagelijks Algemeen Bestuur

Barry Siero en Peter Huuskes
Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

 • Hits: 1586